Image Alt

September 2020

  /    /  September

Ministasrtvo rada i socijalnog staranja u saradnji sa Direktoratom za ugovaranje i finansiranje sredstava EU pomoći (Ministarstvo finansija) uz podršku Delegacije Evropske unije organizuje info dane za poziv za dodjelu bespovratnih sredstava “Podrška zapošljavanju u menje razvijenim opštinama u Crnoj Gori”. Info dani na kojima će se moći saznati više o samim pozivima, prihvatljivim prijaviteljima i aktivnostima,

Opširnije

Ministarstvo rada i socijalnog staranja, Ministarstvo finansija, Direktorat za ugovaranje sredstava EU pomoći uz podršku Delegacije EU u Crnoj Gori raspisali su Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru kojeg će se pružiti podrška poslodavcima u manje razvijenim crnogorskim opštinama u cilju otvaranja novih radnih mjesta i povećanja zapošljivosti. To je saopšteno na pres konferenciji Ministarstva rada i

Opširnije

Ministarstvo rada i socijalnog staranja organizuje Konferenciju za medije povodom objave poziva “Podrška zapošljavanju u manje razvijenim opštinama u Crnoj Gori” u okviru Programa Evropske Unije i Crne Gore za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu. Konferencija će se održati u utorak, 22. septembra 2020. godine u PR centru (Josipa Broza Tita 23a) u Podgorici sa početkom u 10:00 časova.    Na konferenciji

Opširnije

Ministarstvo nauke i konsultantska firma International Consulting Expertise (ICE) koja sprovodi IPA projekat “Tehnička podrška grant korisnicima u implementaciji projekata”, organizovali su danas, u Ministarstvu nauke, obuku na temu pripreme grant izvještaja a u cilju podrške korisnicima projekata u okviru Kolaborativne grant šeme za inovativne projektne ideje. Obuka predstavlja dio planiranih aktivnosti na pomenutom projektu i ima

Opširnije

Dana 16. septembra 2020. godine, u prostorijama Ministarstva nauke, održan je sastanak Upravnog odbora projekta „Komunikacija, javnost i vidljivost Sektorskog operativnog programa za zapošljavanje, obrazovanje i socijalne politike“. Projekat se realizuje u okviru Programa EU i Crne Gore za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu, a koji se finasnira iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA). Na sastanku je predstavljen

Opširnije

Poziv za dostavljanje prijedloga projekata za podršku zapošljavanju u manje razvijenim opštinama u Crnoj Gori raspisan je u okviru Programa EU i CG za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu. Opšti cilj poziva je smanjenje postojećih regionalnih razlika i pružanje posredne podrške poslodavcima, malim i srednjim preduzećima, da osposobe i zaposle radnu snagu u skladu sa svojim konkretnim potrebama,

Opširnije