Image Alt

November 2020

  /    /  November (Page 2)

Održana Obuka za pripremu predloga projekata u okviru grant  šeme „Podrška zapošljavanju u manje razvijenim opštinama u Crnoj Gori“ U okviru projekta „Tehnička podrška Operativnoj strukturi za Sektorski operativni program za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu“, održane su online dvodnevne radionice za potencijalne podnosioce predloga projekata u okviru grant šeme “Podrška zapošljavanju u manje razvijenim opštinama u

Opširnije