Image Alt

Aktuelnosti

  /  Aktuelnosti

Ministarstvo nauke i konsultantska firma International Consulting Expertise (ICE) koja sprovodi IPA projekat “Tehniča podrška grant korisnicima u implementaciji projekata”, organizovali su tokom jula mjeseca dvije radionice i to: “Risks, Crisis and Resilience”, 23.07.2020. i “Adaptive leadership” 30.07.2020. Shodno važećim preporukama Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti (NKT) koje su donijete usled pandemije izazvane virusom COVID 19,

Opširnije

Lokalna partnerstva za zapošljavanje (LPZ) osnovana u okviru projekta »Dalji razvoj lokalnih inicijativa za zapošljavanje« koji se finansira iz EU-IPA sredstava u okviru Sektorskog programa za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu politiku 2015-2017 u 21 opštini u Crnoj Gori započela su sa radionicama za izradu lokalnih strategija zapošljavanja. Prvi set radionica sproveo se u cilju analize lokalnog

Opširnije

Generalni direktor Direktorata za socijalno staranje i dječju zaštitu Goran Kuševija otvorio je obuku “Primjena Zakona o upravnom postupku u kontekstu sistema socijalne zaštite – prvostepeni i drugostepeni upravni postupak” koja se u okviru projekta Jačanje kapaciteta sistema socijalne i dječje zaštite održava u Podgorici 06. i 07. jula. Obuka je organizovana za predstavnike MRSS (Direktorat za

Opširnije

U okviru projekta “Dalji razvoj lokalnih inicijativa za zapošljavanje” koji se finansira iz sredstava EU-IPA u okviru Programa EU i CG za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu politiku, izrađena je Analiza lokalnih tržišta rada u Crnoj Gori. Ova analiza predstavlja informacionu osnovu u razvijanju lokalnih strategija zapošljavanja i ljudskih resursa, pratećih akcionih planova, kao i razvoju aktivnih

Opširnije

Saopštenje za javnost o održanoj obuci ,,Prevencija odustajanja od školovanja na nivou škole i zajednice'', a u okviru programa ,,Stručno za SVE/VET 4 ALL'' Prva obuka realizovana u okviru Projekta okupila je predstavnike srednjih stručnih škola od 17. do 19. juna u protorijama Ministarstva prosvjete Crne Gore.   Edukacija se sprovodi u okviru projekta „Unpređenje obrazovnih programa i usluga

Opširnije

Danas, 10. juna 2020. godine u Ministarstvu nauke, održana je Radionica za grant korisnike iz IPA “Kolaborativne grant sheme za inovativne projektne ideje”. Radionica na temu “Izvori finansiranja i mobilizacija resursa” kojoj su prisustvovali svi grant korisnici, organizovali su Ministarstvo nauke i konsultantska firma International Consulting Expertise (ICE), koja sprovodi projekat “Tehnička podrška grant korisnicima u implementaciji projekata”. Ova

Opširnije

U cilju pružanja kontinuirane podrške korisnicima grant sredstava u okviru grant šeme “Podrška pružanju usluga socijalne i dječje zaštite”, Ministarstvo rada i socijalnog staranja (Direkcija za programiranje i implementaciju EU fondova) je u saradnji sa konsultantskom firmom International Consulting Expertise (ICE) u periodu od 26. do 29. maja 2020 godine organizovalo online obuku na temu sekundarnih

Opširnije

U okviru seminara Prvog udruženja roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju – Podgorica biće obučeno 25 stručnih saradnika koji će pružati uslugu pomoć u kući za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju i odrasla lica s invaliditetom. Koordinatorka na projektu u Prvom udruženju roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju – Podgorica, Milica Šćepanović kazala

Opširnije

Ministarstvo nauke i konsultantska firma International Consulting Expertise (ICE) nastavljaju sa aktivnom podrškom korisnicima projekata u okviru Kolaborativne grant šeme za inovativne projektne ideje. Drugi ciklus online obuka na temu sekundarnih nabavki održava se danas i sjutra u terminu od 10:00 - 13:30 sati. Korisnici će biti u mogućnosti da se bliže informišu o specifičnim zahtjevima i svim

Opširnije