Image Alt

Aktuelnosti

  /  Aktuelnosti

U cilju pružanja kontinuirane podrške korisnicima grant sredstava u okviru grant šeme “Podrška pružanju usluga socijalne i dječje zaštite”, Ministarstvo rada i socijalnog staranja (Direkcija za programiranje i implementaciju EU fondova) je u saradnji sa konsultantskom firmom International Consulting Expertise (ICE) u periodu od 26. do 29. maja 2020 godine organizovalo online obuku na temu sekundarnih

Opširnije

U okviru seminara Prvog udruženja roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju – Podgorica biće obučeno 25 stručnih saradnika koji će pružati uslugu pomoć u kući za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju i odrasla lica s invaliditetom. Koordinatorka na projektu u Prvom udruženju roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju – Podgorica, Milica Šćepanović kazala

Opširnije

Ministarstvo nauke i konsultantska firma International Consulting Expertise (ICE) nastavljaju sa aktivnom podrškom korisnicima projekata u okviru Kolaborativne grant šeme za inovativne projektne ideje. Drugi ciklus online obuka na temu sekundarnih nabavki održava se danas i sjutra u terminu od 10:00 - 13:30 sati. Korisnici će biti u mogućnosti da se bliže informišu o specifičnim zahtjevima i svim

Opširnije

U cilju pružanja kontinuirane podrške korisnicima grant sredstava u okviru grant šeme „ Aktivnosti osposobljavanja za deficitarna zanimanja i za jačanje zapošljivosti RE populacije”, a povodom poštovanja aktuelnih mjera u vezi sa pandemijom COVID-19, Ministarstvo rada i socijalnog staranja (Direkcija za programiranje i implementaciju EU fondova) je u saradnji sa konsultantskom firmom International Consulting Expertise (ICE)

Opširnije

U cilju pružanja kontinuirane podrške korisnicima grant sredstava u okviru grant šeme „Podrška pružanju usluga socijalne i dječje žaštite“, a povodom poštovanja aktuelnih mjera u vezi sa pandemijom COVID-19, Ministarstvo rada i socijalnog staranja (Direkcija za programiranje i implementaciju EU fondova) je u saradnji sa konsultantskom firmom International Consulting Expertise (ICE) u periodu od 24- 30

Opširnije

U cilju podrške korisnicima projekata u okviru Kolaborativne grant šeme za inovativne projektne ideje, a povodom poštovanja aktuelnih mjera u vezi sa pandemijom COVID-19, Ministarstvo nauke je danas, u saradnji sa konsultantskom firmom International Consulting Expertise (ICE), održalo prvu online Radionicu posvećenu implementaciji projekata iz pomenute šeme. Radionica je obuhvatila detaljnu prezentaciju Vodiča za implementaciju grant projekata:

Opširnije

U okviru projekta Jačanje kapaciteta sistema socijalne i dječje zaštite, koji se realizuje okviru Programa EU i Crne Gore za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu politiku, u Podgorici je 12. i 13. marta 2020. godine održana dvodnevna obuka Planiranje, budžetiranje i sprovođenje politika socijalne i dječje zaštite i socijalnih usluga – Mehanizmi finansiranja usluga socijalne zaštite. Obuka je organizovana u cilju

Opširnije

U okviru projekta „Tehnička pomoć za praćenje i evaluaciju aktivnih mjera tržišta rada“ koji se sprovodi u okviru Programa EU i CG za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu, u Podgorici je 11. i 12. marta 2020. godine održana prva dvodnevna radionica Program obuke za upravljanje Programom grantova za samozapošljavanje, kao dio Modula 2: Praćenje Programa samozapošljavanja

Opširnije

U organizaciji Ministarstva nauke, Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći (CFCU) i kompanije International Consulting Expertise (ICE), danas je održan drugi sastanak Upravnog odbora IPA projekta „Tehnička podrška grant korisnicima u implementaciji projekata“.     Pored pomenutih učesnika, sastanku su prisustvovali i predstavnici Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Ministarstva rada i socijalnog staranja kao

Opširnije