Image Alt

Nauka i inovacije

  /  Projekti   /  Nauka i inovacije

Implementation sessions for recently contracted Grant Beneficiaries under the Grant Scheme “Collaborative grant scheme for innovative project ideas”, EuropeAid/162457/ID/ACT/ME, have been successfully held on 25th, 26th and 27th March 2020 through online communication channels. The main objective of these sessions was to present the specific requirements and rules governing the grant projects’ implementation and clarify open

Opširnije

Naziv Programa: Program EU-CG za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu Akcija programa: 2. Jačanje obrazovnog sistema Aktivnost programa: 2.4 Podrška zapošljavanju naučnika u akademskom ili biznis sektoru Opšti cilj projekta: Projekat ima za cilj povećanje kapaciteta budućih grant korisnika u efikasnom sprovođenju IPA projekata koji će biti finansirani u okviru poziva „Kolaborativna grant šema za inovativne projektne ideje“. Trajanje projekta:

Opširnije