Image Alt

Tehnička pomoc

  /  Projekti   /  Tehnička pomoc

Naziv Programa: Program EU-CG za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu Akcija programa: 4. Tehnička podrška Aktivnost programa: 4.1 Podrška u upravljanju i sprovođenju Programa / 4.2 Podrška potencijalnim aplikantima i korisnicima grantova Opšti cilj projekta: Unaprijediti kapacitete korisničkih institucija u sektoru obrazovanja, zapošljavanja i socijalne politike kako bi se obezbjedilo efikasno i djelotvorno upravljanje i sprovođenja Ipe i budućeg

Opširnije

Naziv Programa: Program EU-CG za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu Akcija programa: 4. Tehnička podrška Aktivnost programa: 4.1 Podrška u upravljanju i sprovođenju Programom Opšti cilj projekta: Podići svijest u javnosti o podršci koju EU pruža Crnoj Gori kroz Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA), a posebno kroz akcije i aktivnosti Sektorskog operativnog programa za zapošljavanje obrazovanje i socijalne politike

Opširnije