Image Alt

Joint EU

  /  Aktuelnosti   /  Četvrti sastanak Upravnog odbora projekta “Program grantova za samozapošljavanje”

Četvrti sastanak Upravnog odbora projekta “Program grantova za samozapošljavanje”

U prostorijama Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, 6. novembra 2020. godine, održan je četvrti sastanak Upravnog odbora projekta “Program grantova za samozapošljavanje”, koji se realizuje u okviru Programa EU-CG za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu.

Sastanak je bio prilika da se razmotre i predstave rezultati drugog Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za samozapošljavanje, koji je pokrenut 12. juna 2020. godine i razmotre individualni projekti korisnika grantova za samozapošljavanje iz prvog Poziva. Ujedno, sastanak je bio prilika  i da se sagledaju naredni koraci i predlozi za izmjenu određenih kriterijuma za naredni (treći) Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za samozapošljavanje. Pored navedenog, dat je presjek informacija iz područnih jedinica Zavoda o broju prijavljenih kandidata po regionima i opštinama Crne Gore, polu, starosnoj dobi i obrazovanju.

Sastankom Upravnog odbora predsjedavale su Edina Dešić, generalna direktorica Direktorata za pristup tržištu rada u Ministarstvu rada i socijalnog staranja i Svetlana Krgović, pomoćnica direktora Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. Pored pomenutih, sastanku su prisustvovali predstavnici Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, Ministarstva rada i socijalnog staranja Crne Gore – Direktorata za pristup tržištu rada i Direktorata za evropske integracije, programiranje i implementaciju EU fondova i međunarodnu saradnju, Minisarstva finansija – Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći (CFCU), Kancelarije za evropske integracije Crne Gore i Delegacije Evropske Unije u Crnoj Gori.

Podsjećamo, direktni grant, odnosno „Program grantova za zapošljavanje“ u vrijednosti od 3,5 miliona eura ima za cilj da poveća rasprostranjenost aktivnih politika tržišta rada, posebno onih koje su usmerene na ugrožene kategorije nezaposlenih. Programom je predviđeno da se sredstva i aktivnosti realizuju kroz tri godišnja poziva u vrijednosti od oko 1,1 milion eura po pozivu za minimum 400 korisnika grantova za samozapošljavanje.

Više informacija možete pronaći na zvaničnom sajtu Programa: www.eesp.me