Image Alt

Deficitarna zanimanja i RE

Aktivnosti obrazovanja i osposobljavanja za deficitarna zanimanja i za povećanje zapošljivosti RE populacije

Opšti cilj

Povećanje mogućnosti zapošljavanja nezaposlenih lica koja su u riziku od isključenosti sa tržišta rada, društvene marginalizacije i siromaštva.

Specifični ciljevi:
  • Povećati zapošljivost nezaposlenih lica kroz sticanje ključnih znanja, vještina i kompetencija za prepoznata deficitarna zanimanja u Crnoj Gori i obezbjediti im bolji pristup tržištu rada;
  • Osnažiti nezaposlene pripadnike romske i egipćanske populacije kroz pružanje podrške njihovom uključivanju na tržište rada putem sprovođenja ciljanih programa osposobljavanja i obrazovanja, radionica i mentorstva.
Dokumenta:

Postavite pitanje