Image Alt

Joint EU

  /  Aktuelnosti   /  Socijalna inkluzija i zaštita   /  Grant šema: “Podrška socijalnom uključivanju Roma i Egipćana”

Grant šema: “Podrška socijalnom uključivanju Roma i Egipćana”

Grant šema: “Podrška socijalnom uključivanju Roma i Egipćana”

Referentni broj: EuropeAid/165661/ID/ACT/ME
Ovdje možete preuzeti aplikacioni paket dokumenata u okviru grant šeme: application package.zip, objavljeno 07.08.2019.