Image Alt

Joint EU

  /  Aktuelnosti   /  Održan prvi Meetup na temu temu blockchain tehnologije

Održan prvi Meetup na temu temu blockchain tehnologije

NVO Zid i Upbeat Hub održali su prvi Meetup događaj u Podgorici na temu blockchain tehnologije.
Ovaj događaj realizovan je kao dio aktivnosti projekta „Primjena blockchain tehnologije u pružanju servisa u turizmu“ koji se realizuje kroz IPA Kolaborativnu grant šemu za inovativne projektne ideje. Projekat predviđa razvoj dijaloga sa finansijskim institucijama u zemlji (Centralna banka, Ministarstvo finansija, Poreska uprava), kako bi se ostvarila posebna saradnja u uvođenju blockchain-a u Crnoj Gori. Izvršni direktor Upbeat Hub-a, Igor Milošević, naveo je da je osnovna ideja projekta da se kroz multisektorski pristup razvije određeni broj istraživačkih radova koji će pružiti niz preporuka u razumijevanju blockchain tehnologije ali i regulisanju digitalne svojine i crypto sredstava. Poseban dio aktivnosti vezan je za testiranje kompletnog modela stable coin-a u oblasti turizma. S obzirom da je i na nivou Evropske Unije donešen set mjera i strategija kojima se želi regulisati koncept digitalne svojine, organizatori su istakli da je upravo sada idealna prilika da se o ovoj temi razgovara i na nacionalnom nivou.
Na događaju su predstavljeni nalazi istraživanja vezano za pravni aspekt, ekonomski benefit koncepta ali su takođe razmijenjena mišljenja i iskustva prisutnih.
Ugovor je počeo sa realizacijom u martu 2020. godine i trajaće 24. mjeseca.
Ministarstvo nauke