Image Alt

Joint EU

  /  Aktuelnosti   /  Održan sastanak Upravnog odbora projekta „Tehnička pomoć za praćenje i evaluaciju aktivnih mjera tržišta rada“

Održan sastanak Upravnog odbora projekta „Tehnička pomoć za praćenje i evaluaciju aktivnih mjera tržišta rada“

Dana 9.11.2020. godine, održan je treći online sastanak Upravnog odbora projekta „Tehnička pomoć za praćenje i evaluaciju aktivnih mjera tržišta rada“ koji se realizuje u okviru Programa EU-CG za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu.

Navedeni projekat ima za cilj jačanje administrativnih kapaciteta Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i namjenjen i prije svega da pruži ekspertsku podršku u pripremi, upravljanja, sprovođenju, praćenju i evaluaciji “Programa grantova za samozapošljavanje” koji je vrijedan 3,5 miliona eura.

Predsjedavajuća Upravnim odborom, gđa Edina Dešić, generalna direktorica Direktorata za pristup tržištu rada, je u uvodnom obraćanju napomenula da je zadovoljna činjenicom da realizacija pomenutog ugovora teče po planu iako se ovaj kao i većina projekata suočava sa situacijim izazvanom pojavom pandemije virusa COVID 19. Istakla je da projektni tim kontinuirano prati situaciju i prilagođava metode implementacije projekta trenutnoj situaciji. Opšti napredak u vezi sa svim komponentama projekta je vidljiv i u skladu je sa planom rada.

Voditeljica tima projekta, gđa Vanja Hazl je istakla da je izgrađena veoma dobra međuinstitucionalna saradnja i da su administrativni kapacuteti ZZZCG značajno unaprijđeni u smislu praćenja i implementacije grantova za samozapošljavanje iz pomenutog Programa.

Tokom sastanka predstavljen je treći Izvještaj o napretku projekta i plan aktivnosti za naredni šestomjesečni period. Takođe, sastanak je bio i prilika da se na njemu prodiskutuju i razmotre rezultati implementacije, kao i pitanja koja su od značaja za dalji tok ralizacije projekta.

Sastanku Odbora su prisustvovali predstavnici Ministarstva rada i socijalnog staranja (Direkorata za pristup tržištu rada i Direktorata za evropske integracije, programiranje i implementaciju EU fondova i međunarodnu saradnju), Ministarstva finansija (Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći – CFCU), Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, Kancelarije za evropske integracije Crne Gore, kao i Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

Projekat „Tehnička pomoć za praćenje i evaluaciju aktivnih mjera tržišta rada“se finansira iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) u vrijednosti od oko 240 hiljada eura. Projekat sprovodi Tetra Tech int. u konzorcijumu sa WYG Savjetovanje d.o.o (WYGS) iz Hrvatske.

Više informacija o projektu možete pronaći na zvaničnoj stranici Programa: www.eesp.me