Image Alt

Joint EU

  /  Aktuelnosti   /  Održana online obuka "Indikatori socijalne i dječje zaštite sa fokusom na usluge u zajednici"

Održana online obuka "Indikatori socijalne i dječje zaštite sa fokusom na usluge u zajednici"

Dana 28. aprila 2021. godine u okviru projekta „Jačanje kapaciteta socijalne i dječije zaštite u Crnoj Gori“ održana je online obuka “Indikatori socijalne i dječje zaštite sa fokusom na usluge u zajednici” namijenjena predstavnicima Ministarstva finansija i socijalnog staranja, Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu Crne Gore kao i predstavnicima lokalnih samouprava.

Jedan od ciljeva ove obuke bio je jačanja kapaciteta učesnika za pripremu, sprovođenje i  evaluaciju lokalnih planova socijalne i dječju zaštitu, a na osnovu dokaza odnosno relevantnih podataka, kao i za planiranje i sprovođenje politika socijalne i dječje zaštite i socijalnih usluga. Takođe, cilj obuke bio je i da učesnici dobiju praktične informacije o indikatorima za praćenje razvoja i unapređenje usluga socijalne i dječje zaštite u zajednici.

Obuka je organizovana prije svega u okviru nastojanja da se unaprijedi dostupnost usluga socijalne i dječje zaštite na lokalnom nivou. Zakon o socijalnoj zaštiti predviđa mogućnost, ali ne i obavezu lokalnih samouprava da finansiraju i obezbjeđuju usluge socijalne i dječje zaštite. Strategija za razvoj sistema socijalne i dječje zaštite za period 2018-2022 naglašava da „to dovodi do nedovoljnog učešća lokalnih samouprava u razvoju socijalne i dječje zaštite u Crnoj Gori, jer značajno smanjuje mogućnost zakonom propisanog principa prevencije institucionalizacije i dostupnosti usluga u najmanje restriktivnom okruženju, kvaliteta socijalne i dečje zaštite, ostvarivanja prava i zadovoljenja potreba korisnika u oblasti socijalne i dječje zaštite. U tom kontekstu mora se naglasiti potreba za sistemskim unapređenjima u pogledu fiskalne decentralizacije, jer bi to omogućilo opštinama da obezbijede veće resurse za usluge socijalne i dječje zaštite.” U tom smislu, neophodan preduslov za dalje planiranje, razvoj i praćenje pružanja i dostupnosti usluga, kao i sprovođenje lokalnih planova socijalne i dječje zaštite, je raspolaganje pravovremenim i pouzdanim informacijama i podacima o postojećim uslugama socijalne i dječje zaštite na lokalnom nivou, uključujući i izvore finansiranja i obuhvat, kao i o korisnicima koji te usluge koriste.

Obuka je održana online, putem zoom aplikacije zbog važećih epidemioloških mjera, a prisustvovalo je ukupno 26 učesnika: 15 predstavnika lokalnih samouprava, 6 predstavnika nevladinih organizacija (pružalaca usluga), 3 predstavnika Ministarstva ekomskog razvoja, 1 predstavnik Ministarstva finansija i socijalnog staranja i 1 predstavnik Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu Crne Gore.

Obuku je vodila Milica Stranjaković, konsultantkinja na projektu Jačanje kapaciteta sistema socijalne i dječje zaštite u Crnoj Gori.

Projekat “Jačanje kapaciteta sistema socijalne i dječje zaštite u Crnoj Gori” se finansira u okviru Programa EU i Crne Gore za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu politiku i ima za cilj unapređenje administrativnih i profesionalnih kapaciteta sistema socijalne i dječje zaštite na nacionalnom nivou u oblastima donošenja politika i osiguranje kvaliteta i pružanje podrške lokalnim samoupravama, centrima za socijalni rad i lokalnim pružaocima usluga radi unapređenja postojećih i razvoja inovativnih mehanizama za identifikaciju potreba na lokalnom nivou, raspodjele kontinuiranih i dovoljnih sredstava, uzimajući u obzir principe partnerstva i udruživanja, kao i efektivno praćenje usluga i potreba građana i korisnika.

Vrijednost projekta je oko 390.000,00 eura i sprovodi ga kompanija Archidata s.r.l iz Italije.