Image Alt

Joint EU

  /  Aktuelnosti   /  Održana online obuka na temu “Proaktivnost, preventivni rad i saradnja”

Održana online obuka na temu “Proaktivnost, preventivni rad i saradnja”

Dana 20. i 22. aprila u okviru projekta “Jačanje kapaciteta sistema socijalne i dječije zaštite u Crnoj Gori”, održana je dvodnevna online obuka na temu “Proaktivnost, preventivni rad i saradnja“. Obuka je bila namijenjena lokalnim samoupravama, centrima za socijalni rad i pružaocima usluga socijalne i dječje zaštite, a u skladu sa Strategijom za razvoj sistema socijalne i dječje zaštite za period 2018-2022.

Obuka je imala za cilj da doprinese jačanju međusektorske saradnje kao i razvoju kapaciteta za prepoznavanje građana u riziku i potrebi za socijalnom i dječjom zaštitom. Program obuke bio je podijeljen u dva modula, pri čemu je prvi modul u fokusu imao proaktivnost i preventivni rad, dok je drugi bio usmjeren na saradnju različitih aktera. Na pomenutoj obuci, učestvovalo je ukupno 37 učesnika, i to: 11 predstavnika centara za socijalni rad, 12 predstavnika lokalnih samouprava, 13 predstavnika pružalaca usluga (od toga 7 predstavnika NVO), kao i 1 predstavnik Ministarstva unutrašnjih poslova.

Predavač na obuci bio je Božidar Dakić, konsultant angažovan na projektu “Jačanje kapaciteta sistema socijalne i dječje zaštite u Crnoj Gori”.

Projekat “Jačanje kapaciteta sistema socijalne i dječje zaštite u Crnoj Gori” se finansira u okviru Programa EU i Crne Gore za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu politiku i ima za cilj unapređenje administrativnih i profesionalnih kapaciteta sistema socijalne i dječje zaštite na nacionalnom nivou u oblastima donošenja politika i osiguranje kvaliteta i pružanje podrške lokalnim samoupravama, centrima za socijalni rad i lokalnim pružaocima usluga radi unapređenja postojećih i razvoja inovativnih mehanizama za identifikaciju potreba na lokalnom nivou, raspodjele kontinuiranih i dovoljnih sredstava, uzimajući u obzir principe partnerstva i udruživanja, kao i efektivno praćenje usluga i potreba građana i korisnika.

Vrijednost projekta je oko 390.000,00 eura i sprovodi ga kompanija Archidata s.r.l iz Italije.