Image Alt

Joint EU

  /  Aktuelnosti   /  Održana online radionica za korisnike bespovratnih sredstava u okviru grant šeme “Podrška pružanju socijalne i dječje zaštite u Crnoj Gori”

Održana online radionica za korisnike bespovratnih sredstava u okviru grant šeme “Podrška pružanju socijalne i dječje zaštite u Crnoj Gori”

Ministarstvo ekonomskog razvoja i Ministarstvo finansija i socijalnog staranja (Direktorat za ugovaranje sredstava EU pomoći) organizovalo je online implementacionu radionicu za korisnike bespovratnih sredstava na temu “Periodično i finalno izvještavanje”, u okviru grant šeme Podrška pružanju socijalne i dječje zaštite u Crnoj Gori.

Radionica je imala za cilj da pruži podršku za 18 projekata koji su trenutno u fazi implementacije u vezi pripreme periodičnih i završnih izvještaja sa posebnim osvrtom na generalne informacije, procedure u pripremu finansijskog i normativnog dijela izvještaja.

Pomenuta radionica organizovana je u okviru projekta „Tehnička pomoć Operativnoj strukturi za Sektorski operativni program za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu politiku“ koji omogućava korisnicima direktnu ekspertsku podršku u izgradnji njihovih kapaciteta za efikasno sprovođenje projekata koji se realizuju u okviru pomenutog Poziva. Projekat sprovodi konzorcijumom konsultantskih firmi Alternative Consulting, Expertise Advisors i International Consulting Expertise (ICE).

Ovdje možete preuzeti prezentaciju sa online radionice.