Image Alt

Projekti

  /  Projekti

Jačanje kapaciteta sistema socijalne i dječije zaštite u Crnoj Gori

Nosilac projekta: Archidata s.r.l. iz Italije u konzorcijumu sa Gruppo Cooperativo CGM iz Italije

Ukupna vrijednost projekta: 392.287,50 €

Vrsta projekta: Ugovor o uslugama

Program podrške za samozapošljavanje

Nosilac projekta: Zavod za zapošljavanje Crne Gore

Ukupna vrijednost projekta: 3.500,000 €

Vrsta projekta: Direktni grant ugovor

Unapređenje obrazovnih programa i usluga u skladu sa potrebama marginalizovanih grupa

Nosilac projekta: IBF International Consulting SA (Belgija) u konzorcijumu sa EuroPartner Consulting Int. DOOEL (Sjeverna Makedonija)

Ukupna vrijednost projekta: 384.264,71€

Vrsta projekta: Ugovor o uslugama

Razvoj obrazovnih i stručnih kvalifikacija u skladu sa potrebama tržišta rada

Nosilac projekta: Particip GmbH iz Njemačke

Ukupna vrijednost projekta: 411.200,00 €

Vrsta projekta: Ugovor o uslugama

Integracija ključnih kompetencija u obrazovni sistem Crne Gore i utvrđivanje kvaliteta

Nosilac projekta: EPRD Office for Economic Policy and Regional Development Ltd. iz Poljske u konzorcijumu sa Research Institute IBE Ltd. (Poljska), GOPA GmbH Ltd (Njemačka) i GOPA Worldwide Consultants GmbH Ltd. iz Njemačke

Ukupna vrijednost projekta: 939.779,70 €

Vrsta projekta: Ugovor o uslugama

Stariji projekti