Image Alt

Socijalne usluge

Podrška pružanju usluga socijalne i dječje zaštite EuropeAid/162650/ID/ACT/ME

Kratka informacija u vezi sa aktuelnom situacijom nastalom usled pandemije COVID-19.

Ukoliko je aktuelna situacija dovela do zastoja u implementaciji projekata, onemogucila realizaciju nekih od planiranih aktivnosti ili dovela do potrebe za prolongiranjem aktuelnih aktivnosti, ili je na bilo koji drugi nacin uticala na realizaciju aktivnosti vasih projekata – te je usled toga potrebno pristupiti modifikacijama ugovora, savjetujemo da se, koristeci Tool 1 implementacionog paketa (Notification letter) obratite CFCU za zahtjevom za izmjenom aktivnosti/vremenskog plana. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi sa ovim, slobodno se javite preko help desk-a.

Opšti cilj

Jačanje sistema socijalne i dječje zaštite u Crnoj Gori.

Specifični ciljevi:

Pružanje podrške daljem razvoju i kvalitetnom pružanju socijalnih usluga u zajednici na lokalnom nivou.

Dokumenta:

Postavite pitanje