Image Alt

Socijalne usluge

Podrška pružanju usluga socijalne i dječje zaštite EuropeAid/162650/ID/ACT/ME

Opšti cilj

Jačanje sistema socijalne i dječje zaštite u Crnoj Gori.

Specifični ciljevi:

Pružanje podrške daljem razvoju i kvalitetnom pružanju socijalnih usluga u zajednici na lokalnom nivou.

Dokumenta:

Postavite pitanje