Image Alt

March 2019

  /    /  March

U želji da se što veći broj mladih istraživača nađe u oblasti inovacija i istraživanja, Ministarstvo nauke je, u saradnji sa Ministarstvom finansija, 1. februara 2019. godine objavilo Poziv za IPA Kolaborativnu grant šemu za inovativne projektne ideje. Kao odgovor na Poziv crnogorsko društvo pokazalo je veliku zainteresovanost u pogledu podnošenja prijava za inovativne projektne ideje. Rezultati

Opširnije

Povodom dva Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava "Aktivnosti osposobljavanja i obrazovanje za deficitarna zanimanjai za povećanje zapošljivosti RE populacije" i "Podrška pružanju usluga socijalne i dječje zaštite" u okviru Programa EU i Crne Gore za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu, objavljenih od strane Ministarstva rada i socijalnog staranja u saradnji sa Ministarstvom finansija i Delegacijom Evropske

Opširnije

Ministasrtvo rada i socijalnog staranja u saradnji sa Direktoratom za ugovaranje i finansiranje sredstava EU pomoći (Ministarstvo finansija) uz podršku Delegacije Evropske unije organizuje info dane za pozive za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru “Programa EU i Crne Gore za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu žaštitu”, i to: • Aktivnosti obrazovanja i osposobljavanja za deficitarna zanimanja i za povećanje zapošljivosti

Opširnije

Današnja konferencija organizovana je povodom otvaranja dva poziva za dodjelu bespovratnih sredstava pomoći EU iz sredstava pretpristupne pomoći (IPA), i to: 1. „Podršku osposobljavanju i zapošljavanju nezaposlenih lica za deficitarna zanimanjima u Crnoj Gori, kao i jačanju zapošljivosti nezaposlenih pripadnika romske i egipćanske populacije” koja za cilj ima povećanje zapošljivosti nezaposlenih lica kroz sticanje ključnih znanja, vještina i

Opširnije

Ministarstvo nauke Crne Gore u saradnji sa Ministarstvom finansija i Delegacijom Evropske unije u Crnoj Gori raspisalo je, kroz pretpristupnu podršku Crnoj Gori (IPA) Poziv za podnošenje inovativnih projektnih ideja u privrednom, akademskom i civilnom sektoru. Poziv je dio Kolaborativne grant šeme u vrijednosti od milion eura, a novčani iznos opredijeljen za pojedinačne projekte iznosi od

Opširnije

Ministarstvo rada i socijalnog staranja, u saradnji sa Delegacijom EU u Crnoj Gori, organizuje konferenciju za medije „Predstavljanje Programa EU-CG za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu“ koja će se održati u srijedu, 13.03.2019. godine sa početkom u 9:00 časova u CentreVille hotelu u Podgorici. Na konferenciji će govoriti: gđa Ljiljana Simović, generalna direktorica Direktorata za evropske integracije, programiranje

Opširnije

Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći (CFCU) objavio je odgovore na pitanja (Klarifikacije) pristigla putem e-mail adrese Ugovornog tijela (CFCU) kao i na pitanja postavljena na prethodno održanim info danima u Podgorici i Nikšiću. Ovdje možete preuzeti pojašnjenja: Klarifikacije Takođe, u prilogu možete preuzeti informaciju o izmjenama u tenderskoj dokumentaciji (Corrigendum no.1) kao i prateći aplikacioni

Opširnije