Image Alt

May 2019

  /    /  May

Dana 15.05.2019. godine u Zavodu za zapošljavanje održan je 1. sastanak Upravnog odbora projekta „Tehnička pomoć za praćenje i evaluaciju aktivnih mjera tržišta rada“ koji se realizuje u okviru Programa EU-CG za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu. Navedeni projekat je prije svega namjenjen da pruži podršku Zavodu za zapošljavanje u pripremi, sprovođenju, praćenju sprovođenja i ocjeni učinka programa samozapošljavanja koji

Opširnije

Sastankom održanim 07.05.2019. godine u Ministarstvu finansija obilježen je početak projekta “Tehnička pomoć Operativnoj strukturi za Sektorski operativni program za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu politiku”. Projekat ima za cilj da pruži podršku crnogorskim institucijama uključenim u sektor za obrazovanje, zapošljavanje i socijalnu politiku, ali i da pruži podršku potencijalnim aplikantima i korisnicima bespovratnih sredstava (grantova). Prva komponenta projekta

Opširnije