Image Alt

September 2019

  /    /  September

Danas je u Ministarstvu rada i socijalnog staranja održan sastanak sa predstavnicima lokalnih samouprava u Crnoj Gori i predstavljen projekat „Dalji razvoj inicijativa za zapošljavanje na lokalnom nivou u Crnoj Gori“. Predstavljena je i uloga opština u njegovoj realizaciji, prije svega u povećanju zapošljavanja u lokalnim zajednicama kroz partnerstva, odnosno kroz zajednički rad sa ostalim akterima na

Opširnije

Naziv Programa: Program EU-CG za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu Akcija programa: 2. Unapređenje sistema obrazovanja Aktivnost programa: 2.3. Dalji koraci za efikasnu inkluziju marginalizovanih grupa u obrazovni sistem Crne Gore Opšti cilj projekta: Unaprijediti kapacitete obrazovnih ustanova kako bi zadovoljile obrazovne i socijalne potrebe učenika sa posebnim obrazovnim potrebama i učenika romske nacionalnosti, u cilju ostvarenja jednakih obrazovnih

Opširnije

Naziv Programa: Program EU-CG za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu Akcija programa: 2. Unapređenje sistema obrazovanja Aktivnost programa: 2.2. Dalji razvoj programa stručnog obrazovanja usklađenih sa Nacionalnim okvirom kvalifikacija (NOK) Opšti cilj projekta: Modernizacija stručnog obrazovanja i programa obuke kako bi učenici stekli znanja i vještine neophodne za cjeloživotno učenje i zapošljavanje. Trajanje projekta: 24 mjeseca (24.08.2019 - 24.08.2021) Nosilac projekta:

Opširnije

Naziv Programa: Program EU-CG za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu Akcija programa: 2. Unapređenje sistema obrazovanja Aktivnost programa: 2.1. Unapređenje kvaliteta obrazovanja kroz ključne kompetencije i utvrđivanje kvaliteta, sa posebnim fokusom na discipline STEM Opšti cilj projekta: Unaprijediti kvalitet osnovnog i srednjeg obrazovanja i podrške inicijalnoj obuci nastavnika (ION), kontinuiranom profesionalnom razvoju nastavnika (KPRN) i utvrđivanju kvaliteta na nivoima

Opširnije

Naziv Programa: Program EU-CG za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu Akcija programa: 1. Unapređenje tržišta rada i povećanje zapošljivosti Aktivnost programa: 1.2 Lokalne inicijative za zapošljavanje Opšti cilj projekta: Podstaći razvoj inicijativa za zapošljavanje na lokalnom nivou u cilju unapređenja tržišta rada i povećanja zapošljivosti. Trajanje projekta: 18 mjeseci (01/08/2019 – 01/02/2021) Nosilac projekta: Archidata s.r.l. iz Italije u konzorcijumu sa

Opširnije

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava u saradnji sa Ministarstvom finansija i Ministarstvom rada i socijalnog staranja, održalo je danas  informativnu sesiju povodom Javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za projekat “Podrška socijalnoj inkluziji Roma/kinja i Egipćan/kinja”. Na informativnoj sesiji relevantne informacije i  pojašnjenja  u vezi sa ovim projektom dali su Tatjana Anđelić, načelnica Odjeljenja za evropske

Opširnije

Naziv Programa: Program EU-CG za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu Akcija programa: 2. Jačanje obrazovnog sistema Aktivnost programa: 2.4 Podrška zapošljavanju naučnika u akademskom ili biznis sektoru Opšti cilj projekta: Projekat ima za cilj povećanje kapaciteta budućih grant korisnika u efikasnom sprovođenju IPA projekata koji će biti finansirani u okviru poziva „Kolaborativna grant šema za inovativne projektne ideje“. Trajanje projekta:

Opširnije

Početni sastanak projekta „Integrisanje ključnih kompetencija u obrazovni sistem CG“ održan je danas, 11. septembra 2019. godine, u Ministarstvu prosvjete. Riječ je o projektu koji za cilj ima poboljšanje kvalitet obrazovnog procesa i relevantnost njegovih rezultata. Sastanak je bio prilika da se predstave ključne komponente projekta onim institucijama koje će biti uključene u realizaciju projekta kao

Opširnije

Inicijalni sastanak predstavnika Ministarstva nauke i Direktorata za finansiranje I ugovaranje sredstava EU pomoći (CFCU) sa ekspertima kompanije International Consulting Expertise (ICE) iz Belgije, povodom početka implementacije projekta “Tehnička podrška grant korisnicima u implementaciji projekata” održan je 10. septembra 2019. godine u Ministarstvu finansija. Projekat ima za cilj povećanje kapaciteta budućih grant korisnika u efikasnom sprovođenju IPA

Opširnije

U prostorijama Ministarstva rada i socijalnog staranja, 09. septembra 2019. godine održan je drugi sastanak Upravnog odbora projekta „Komunikacija, javnost i vidljivost Sektorskog operativnog programa za zapošljavanje, obrazovanje i socijalne politike“. Na sastanku je predstavljen prvi Periodični izvještaj sa fokusom na realizovane aktivnosti, u periodu od 15. januara do 15. jula tekuće godine, koje su prvenstveno bile

Opširnije