Image Alt

October 2019

  /  2019 (Page 4)

Ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić otvoriće konferenciju za medije povodom pokretanja prvog Javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za samozapošljavanje koji će realizovati Zavod za zapošljavanje u okviru Programa Evropske unije i Crne Gore za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu. Prisutnima će se obratiti i direktor Zavoda za zapošljavanje Suljo Mustafić. Konferencija za medije će se održati u ponedeljak, 14.

Opširnije

03. oktobra 2019. godine, u prostorijama Ministarstva finansija, Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći, održan je kick-off (početni) sastanak za projekat “Unapređenje obrazovnih programa i usluga za marginalizovane grupe”. Projekat je finansiran iz sredstava Sektorskog Operativnog Programa za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu politiku 2015-2017, u okviru Instrumenta pretpristupne podrške (IPA II) i trajaće 15

Opširnije

Danas je u Ministarstvu rada i socijalnog staranja održan sastanak sa predstavnicima lokalnih samouprava u Crnoj Gori i predstavljen projekat „Dalji razvoj inicijativa za zapošljavanje na lokalnom nivou u Crnoj Gori“. Predstavljena je i uloga opština u njegovoj realizaciji, prije svega u povećanju zapošljavanja u lokalnim zajednicama kroz partnerstva, odnosno kroz zajednički rad sa ostalim akterima na

Opširnije

Naziv Programa: Program EU-CG za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu Akcija programa: 2. Unapređenje sistema obrazovanja Aktivnost programa: 2.3. Dalji koraci za efikasnu inkluziju marginalizovanih grupa u obrazovni sistem Crne Gore Opšti cilj projekta: Unaprijediti kapacitete obrazovnih ustanova kako bi zadovoljile obrazovne i socijalne potrebe učenika sa posebnim obrazovnim potrebama i učenika romske nacionalnosti, u cilju ostvarenja jednakih obrazovnih

Opširnije

Naziv Programa: Program EU-CG za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu Akcija programa: 2. Unapređenje sistema obrazovanja Aktivnost programa: 2.2. Dalji razvoj programa stručnog obrazovanja usklađenih sa Nacionalnim okvirom kvalifikacija (NOK) Opšti cilj projekta: Modernizacija stručnog obrazovanja i programa obuke kako bi učenici stekli znanja i vještine neophodne za cjeloživotno učenje i zapošljavanje. Trajanje projekta: 24 mjeseca (24.08.2019 - 24.08.2021) Nosilac projekta:

Opširnije

Naziv Programa: Program EU-CG za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu Akcija programa: 2. Unapređenje sistema obrazovanja Aktivnost programa: 2.1. Unapređenje kvaliteta obrazovanja kroz ključne kompetencije i utvrđivanje kvaliteta, sa posebnim fokusom na discipline STEM Opšti cilj projekta: Unaprijediti kvalitet osnovnog i srednjeg obrazovanja i podrške inicijalnoj obuci nastavnika (ION), kontinuiranom profesionalnom razvoju nastavnika (KPRN) i utvrđivanju kvaliteta na nivoima

Opširnije

Naziv Programa: Program EU-CG za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu Akcija programa: 1. Unapređenje tržišta rada i povećanje zapošljivosti Aktivnost programa: 1.2 Lokalne inicijative za zapošljavanje Opšti cilj projekta: Podstaći razvoj inicijativa za zapošljavanje na lokalnom nivou u cilju unapređenja tržišta rada i povećanja zapošljivosti. Trajanje projekta: 18 mjeseci (01/08/2019 – 01/02/2021) Nosilac projekta: Archidata s.r.l. iz Italije u konzorcijumu sa

Opširnije

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava u saradnji sa Ministarstvom finansija i Ministarstvom rada i socijalnog staranja, održalo je danas  informativnu sesiju povodom Javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za projekat “Podrška socijalnoj inkluziji Roma/kinja i Egipćan/kinja”. Na informativnoj sesiji relevantne informacije i  pojašnjenja  u vezi sa ovim projektom dali su Tatjana Anđelić, načelnica Odjeljenja za evropske

Opširnije