Image Alt

April 2020

  /    /  April

Ministarstvo nauke i konsultantska firma International Consulting Expertise (ICE) nastavljaju sa aktivnom podrškom korisnicima projekata u okviru Kolaborativne grant šeme za inovativne projektne ideje. Drugi ciklus online obuka na temu sekundarnih nabavki održava se danas i sjutra u terminu od 10:00 - 13:30 sati. Korisnici će biti u mogućnosti da se bliže informišu o specifičnim zahtjevima i svim

Opširnije

U cilju pružanja kontinuirane podrške korisnicima grant sredstava u okviru grant šeme „ Aktivnosti osposobljavanja za deficitarna zanimanja i za jačanje zapošljivosti RE populacije”, a povodom poštovanja aktuelnih mjera u vezi sa pandemijom COVID-19, Ministarstvo rada i socijalnog staranja (Direkcija za programiranje i implementaciju EU fondova) je u saradnji sa u saradnji sa konzorcijumom konsultantskih firmi

Opširnije

Implementation sessions for recently contracted Grant Beneficiaries under the Grant Scheme “Collaborative grant scheme for innovative project ideas”, EuropeAid/162457/ID/ACT/ME, have been successfully held on 25th, 26th and 27th March 2020 through online communication channels. The main objective of these sessions was to present the specific requirements and rules governing the grant projects’ implementation and clarify open

Opširnije