Image Alt

June 2020

  /    /  June

U okviru projekta “Dalji razvoj lokalnih inicijativa za zapošljavanje” koji se finansira iz sredstava EU-IPA u okviru Programa EU i CG za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu politiku, izrađena je Analiza lokalnih tržišta rada u Crnoj Gori. Ova analiza predstavlja informacionu osnovu u razvijanju lokalnih strategija zapošljavanja i ljudskih resursa, pratećih akcionih planova, kao i razvoju aktivnih

Opširnije

Saopštenje za javnost o održanoj obuci ,,Prevencija odustajanja od školovanja na nivou škole i zajednice'', a u okviru programa ,,Stručno za SVE/VET 4 ALL'' Prva obuka realizovana u okviru Projekta okupila je predstavnike srednjih stručnih škola od 17. do 19. juna u protorijama Ministarstva prosvjete Crne Gore.   Edukacija se sprovodi u okviru projekta „Unpređenje obrazovnih programa i usluga

Opširnije

Danas, 10. juna 2020. godine u Ministarstvu nauke, održana je Radionica za grant korisnike iz IPA “Kolaborativne grant sheme za inovativne projektne ideje”. Radionica na temu “Izvori finansiranja i mobilizacija resursa” kojoj su prisustvovali svi grant korisnici, organizovali su Ministarstvo nauke i konsultantska firma International Consulting Expertise (ICE), koja sprovodi projekat “Tehnička podrška grant korisnicima u implementaciji projekata”. Ova

Opširnije

U cilju pružanja kontinuirane podrške korisnicima grant sredstava u okviru grant šeme “Podrška pružanju usluga socijalne i dječje zaštite”, Ministarstvo rada i socijalnog staranja (Direkcija za programiranje i implementaciju EU fondova) je u saradnji sa konzorcijumom konsultantskih firmi Alternative Consulting, Expertise Advisors i International Consulting Expertise (ICE) u periodu od 26. do 29. maja 2020 godine

Opširnije

U okviru seminara Prvog udruženja roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju – Podgorica biće obučeno 25 stručnih saradnika koji će pružati uslugu pomoć u kući za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju i odrasla lica s invaliditetom. Koordinatorka na projektu u Prvom udruženju roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju – Podgorica, Milica Šćepanović kazala

Opširnije