Image Alt

October 2020

  /    /  October

Lokalna partnerstva za zapošljavanje nastavljaju sa izradom strategija zapošljavanja Lokalna partnerstva za zapošljavanje (LPZ) osnovana u okviru EU SOPEES projekta »Dalji razvoj lokalnih inicijativa za zapošljavanje« u 21 opštini u Crnoj Gori nastavljaju sa aktivnostima izrade lokalnih strategija zapošljavanja. Tim tehničke pomoći organizovao je u septembru 2020. godine treći set radionica. Tokom te radionice učesnici su razgovarali 

Opširnije

U okviru Višegodišnjeg akcionog programa za Crnu Goru za zapošljavanje, obrazovanje i socijalne politike 2015-2017, raspisan je poziv za dostavljanje prijava za ugovor o nabavci nastavnih sredstava i informatičke opreme za škole u Crnoj Gori, koja ima za cilj da bude prilagodljiva i podrži potrebe svih marginalizovanih grupa, pružajući im jednake mogućnosti za obrazovanje, koje imaju

Opširnije

Četvrtak, 22. oktobar, 11:00 - 12:30 Centar za stručno obrazovanje,   Informacije o projektu Projekat:  Unapređenje obrazovnih programa i usluga u cilju zadovoljavanja potreba marginalizovanih grupa, realizuje se u okviru Programa EU i CG za zapošljavanje, obrazovanje i socijalne politike  i finansira iz sredstava Instrumenta pretpristupne podrške (IPA). Projekat implementira IBF International Consulting u konzorcijumu sa  EuroPartner Consulting International.   Ukupni

Opširnije

Poštovani, Poziv za podnošenje predloga projekata u okviru Grant šeme „Podrška zapošljavanju u manje razvijenim opštinama u Crnoj Gori“ objavljen je 4. septembra 2020. Tenderski dosije možete naći na sljedećem linku, ali i na web stranici Zajedničkog programa EU-CG za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu (EESP). Projekat „Tehnička podrška Operativnoj strukturi za Sektorski operativni program za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu

Opširnije

Ministarstvo rada i socijalnog staranja, Ministarstvo finansija, Direktorat za ugovaranje sredstava EU u saradnji sa Delegacijom EU u Crnoj Gori, održalo je online informativno radionicu za poziv za dodjelu bespovratnih “Podrška zapošljavanju u manje razvijenim opštinama u Crnoj Gori”. Na informativnoj sesiji relevantne informacije i pojašnjenja u vezi sa ovim pozivom dali su predstavnici Direkcije za programiranje

Opširnije

Naziv grant projekta: WINDOW2BAR Nosilac projekta: Fondacija biznis start centar Bar Partner: Javna ustanova dom starih Bijelo Polje Vrsta projekta: Grant ugovor Ukupna vrijednost projekta: 88.800,91€   Sveobuhvatni cilj: Uspostavljanje SMART turističke destinacije u Baru razvijanjem inovacija u turističkim proizvodima (koncept gamifikacije u promociji turizma i kulture) i korišćenje turističke logističke inovacije (iBeacon tehnologija) Posebni ciljevi: - Jačanje sistema istraživanja i inovacija unaprjeđenjem znanja i

Opširnije

Naziv grant projekta: Lekovito bilje - povezivanje nauke, prirode i posla Nosilac projekta: NVO Natura Partner: Univerzitet Crne Gore -Biothenički fakultet Vrsta projekta: Grant ugovor Ukupna vrijednost projekta: 82.713,75€   Sveobuhvatni cilj: Jačanje istraživanja i inovacija u oblasti ljekovitog bilja u Crnoj Gori Posebni cilj je: Poboljšavanje gajenja, prerade i prodaje ljekovitog bilja putem naučnih istraživanja, jačanje kapaciteta i poboljšanje saradnje sa poslovnim sektorom.

Opširnije

Naziv grant projekta: Projekat podsticanja praćenja rasta i razvoja u cilju ranog otkrivanja zdravstvenih poremećaja dece mlađe od pet godina Nosilac projekta: Institut za javno zdravlje Crne Gore Vrsta projekta: Grant ugovor Ukupna vrijednost projekta: 79,999.54€   Sveobuhvatni cilj: Očuvanje i unaprjeđenje zdravlja djece uzrasta do pet godina starosti, kao i izrada grafikona rasta, kao osnovnog instrumenta za praćenje rasta i razvoja

Opširnije