Image Alt

March 2021

  /    /  March

Dana 30. marta 2021. godine, putu online platforme održan je sastanak Upravnog odbora projekta „Komunikacija, javnost i vidljivost Sektorskog operativnog programa za zapošljavanje, obrazovanje i socijalne politike“. Projekat se realizuje u okviru Programa EU i Crne Gore za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu, a koji se finasnira iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA). Na sastanku je predstavljen izvještaj

Opširnije

Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta i konsultantska firma International Consulting Expertise (ICE) koja sprovodi IPA projekat “Tehnička podrška grant korisnicima u implementaciji projekata”, organizuju obuku na temu “Unapređenje kvaliteta istraživačkog rada” a u cilju podrške grant korisnicima iz IPA Kolaborativne grant šeme za inovativne projektne ideje. Tim lider projekta, g-din Boško Nektarijević će tokom obuke pružiti informacije

Opširnije

Ministarstvo ekonomskog razvoja i Ministarstvo finansija i socijalnog staranja (Direktorat za ugovaranje sredstava EU pomoći) organizovalo je online implementacionu radionicu za korisnike bespovratnih sredstava na temu “Izvještavanje” u okviru grant šeme Podrška pružanju socijalne i dječje zaštite u Crnoj Gori. Radionica je imala za cilj da pruži podršku za 18 projekata koji su trenutno u fazi implementacije

Opširnije

Projekat „Program grantova za samozapošljavanje“ sprovodi Zavod za zapošljavanje Crne Gore u saradnji sa Ministarstvom ekonomskog razvoja i Ministarstvom finansija i socijalnog staranja uz podršku Delegacije EU u Crnoj Gori i predstavlja dio 18 miliona vrijednog Programa EU i CG za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu. Program Ujedninjenih nacija za razvoj (UNDP), u partnerstvu sa ZZZCG je obezbjedio dodatnu

Opširnije

U okviru emisije "Dobro jutro Crna Goro" na TVCG, 26.03.2021, prezentovan je projekat “Primjena blockchain rješenja u turističkoj industriji”, jedan od 13 projekata iz IPA Kolaborativne grant šeme za inovativne projektne ideje. Projekat predstavlja integrisanu akciju sa više zainteresovanih strana koja odgovara na potrebu pronalaženja održivih rješenja i temeljne saradnje naučne zajednice i poslovnog sektora u Crnoj

Opširnije

Projekat: „Tehnička pomoć za praćenje i evaluaciju aktivnih mjera tržišta rada“. Konkurs za angažovanje 3 lokalna eksperta: Ekspert za poslovno planiranje Biznis ekspert – specijalista za računovodstvo i poreze Biznis ekspert – pravni specijalista Glavni cilj eksperata je da pruže podršku vođi tima/ključnom ekspertu 1 projekta u pripremi standardizovanog sadržaja i materijala za obuku  Modul - Računovodstvo i porezi

Opširnije

Ministarstvo ekonomskog razvoja, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja (Direktorat za ugovaranje sredstava EU) u saradnji sa Delegacijom EU u Crnoj Gori 23. i 24. marta 2021. godine održalo je online implementaciona radionica za pripremu sažetka projekta za poziv “Sprovođenje obuka i obrazovanja za deficitarna zanimanja”. Radionica je imala za cilj da pruži podršku i sve nephodne informacije

Opširnije

Dvodnevna online informativna radionica ima za cilj da pruži neophodne informacije i podršku potencijalnim podnosiocima prijedloga projekta za pripremu sažetka projekta (Concept Note)  u okviru Poziva za dostavljanje prijedloga projekata u oviru grant šeme „Sprovođenje obuka i obrazovanja za deficitarna zanimanja”. Datum održavanja: 23. i 24. mart 2021. godine Vrijeme: 10:00 – 13:00 časova oba dana. Ukoliko ste zainteresovani

Opširnije

Ministarstvo ekonomskog razvoja, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja (Direktorat za ugovaranje sredstava EU) u saradnji sa Delegacijom EU u Crnoj Gori, održalo je online informativno radionicu za poziv za dodjelu bespovratnih “Sprovođenje obuka i obrazovanja za deficitarna zanimanja”. Na informativnoj sesiji relevantne informacije i pojašnjenja u vezi sa ovim pozivom dali su predstavnici Osjeljenja za programiranje i

Opširnije