Image Alt

June 2021

  /    /  June

Finalni sastanak Upravnog odbora IPA projekta „Tehnička podrška grant korisnicima u implementaciji projekata“ održan je juče, 23. juna 2021. godine, u Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta. Sastanak je bio prilika za diskusiju na temu realizovanih aktivnosti, postignutih indikatora kao i preporuka za dalji period. Načelnica Direkcije za međunarodnu saradnju, gospođa Smilja Kažić Vujačić, pozdravila je prisutne i

Opširnije

U okviru projekta Jačanje kapaciteta sistema socijalne i dječje zaštite u Crnoj Gori, koji se finansira iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć Evropske unije, u okviru Programa EU-CG za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu, u Podgorici je 22. juna 2021.g. održana Obuka o izradi lokalnih planova socijalne i dječje zaštite i izvještaja o sprovođenju planova socijalne i dječje zaštite. Navedena obuka je namijenjena predstavnicima

Opširnije

Samostalna savjetnica u Odjeljenju za evropske integracije, programiranje i implementaciju EU fondova, Ljulje Dušaj, učestvovala je 14. juna 2021. godine na završnoj konferenciji projekta  “REopen Doors“, koji sprovodi Glavni grad Podgorica u saradnji sa Edukativnim centrom „Montenesoft”. Uvodnu riječ je imala zamjenica gradonačelnika dr Slađana Vujačić, koja je istakla da je projekat REOpen Doors imao je za

Opširnije

Službenik za implementaciju u Direktoratu za međunarodnu saradnju, programiranje i implementaciju EU fondova pri Ministarstvu finansija i socijalnog staranja, Esmir Musić, učestvovao je dana 10. juna 2021. godine na Press konferenciji povodom otvaranja ,,Dnevnog centra za osobe sa demencijom” u Nikšiću. Dakle, riječ je o projektu kojeg sprovodi Centar za socijalni rad za opštine Nikšić, Plužine

Opširnije

Ministarstvo ekonomskog razvoja i Ministarstvo finansija i socijalnog staranja (Direktorat za ugovaranje sredstava EU pomoći) organizovalo je 11. Juna 2021. godine radionicu na temu “Evaluacija poziva za dodjelu bespovratnih sredstava”. Pomenuta radionica je organizovana za Operativnu strukturu u cilju jačanja administrativnih kapaciteta za process evaluacije, odnosno ocjenjivanja pristiglih prijedloga projekata za pozive za dodjelu bespovratnih sredstava tzv.

Opširnije

U okviru projekta Jačanje kapaciteta sistema socijalne i dječje zaštite u Crnoj Gori, koji se finansira iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć Evropske unije, u okviru Programa EU-CG za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu, u Podgorici je 07. i 08. juna 2021.g. održana dvodnevna obuka Najbolji interesi djeteta u razvodnim i postrazvodnim konfliktima. Koncept „najbolji interesi djeteta“ prepoznat je u

Opširnije

Drugi sastanak Upravnog odbora projekta „Integracija ključnih kompetencija u obrazovni sistem Crne Gore“, održan 10. juna putem Zoom aplikacije, imao je za cilj prezentaciju Trećeg šestomjesečnog izvještaja o napretku koji obuhvata projektne aktivnosti realizovane u periodu od septembra 2020. godine do kraja februara 2021. godine. Dnevni red sastanka bili su razmatranje toka implementacije i izvještaja o napretku

Opširnije

Dana 09. juna 2021. godine, održan je online, treći sastanak Upravnog odbora projekta „Jačanje kapaciteta sistema socijalne i dječje zaštite u Crnoj Gori“, koji se realizuje u okviru Programa EU-CG za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu. Glavni cilj projekta jeste da se unaprijede administrativni i stručni kapaciteti predstavnika institucija i organizacija iz sistema socijalne i dječje zaštite na nacionalnom nivou u

Opširnije

Samostalna savjetnica u Odjeljenju za evropske integracije, programiranje i implementaciju EU fondova, Ljulje Dušaj, učestvovala je dana 03. juna 2021. godine na okruglom stolu održanog u okviru projekta “REopen Doors“, koji sprovodi Glavni grad Podgorica u saradnji sa Edukativnim centrom „Montenesoft” na temu temu podrška zapošljavanju pripadnika romske i egipćanske populacije. Na okruglom stolu predstavljen je projekat

Opširnije

U okviru projekta Jačanje kapaciteta sistema socijalne i dječje zaštite u Crnoj Gori, ,31. maja i 01. juna 2021.g., održana je obuka Osiguranje kvaliteta usluga socijalne i dječje zaštite na lokalnom nivou i standardi usluga socijalne i dječje zaštite. Obuka je primarno bila namijenjena zaposlenima u organima jedinica lokalne samouprave u čijoj nadležnosti je i socijalna i dječja zaštita, stručnim radnicima

Opširnije