Image Alt

July 2021

  /    /  July (Page 2)

Završna konferencija projekta "Razvoj kvalifikacija stručnog obrazovanja u skladu sa potrebama tržišta rada", koji sprovode Particip i Inbas, održana je u onlajn formatu 5. jula 2021. godine. U pozdravnoj riječi, gospođa Zora Bogićević, načelnica Direkcije za opšte srednje i stručno obrazovanje u Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta, osvrnula se na prethodne dvije godine sprovođenja projekta i

Opširnije