Image Alt

December 2021

  /    /  December

Regionalna konferencija na temu “Decentralizacija usluga socijalne I dječije zaštite” organizovana u okviru projekta Centar za podršku djeci I roditeljima- Dnevni centar, koji sprovodi Centar za prava djeteta Crne Gore, održana je 15. decembra 2021. godine, sa početkom u 11 časova, u hotelu CUE u Podgorici (nekadašnji CentreVille). Konferenciju je otvorila direktorica Centra za prava djeteta Crne

Opširnije

Naziv projekta: Prilagođavanje školske infrastrukture radi uklanjanja arhitektonskih barijera Nosilac projekta: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta Partner: Gokyol Insaat ve Sanayii A.S. Vrsta projekta: Ugovor o radovima Ukupna vrijednost projekta: 718.492,12 EUR Cilj/evi: Prilagođavanje odabranih školskih objekata u smislu uklanjanja arhitektonskih barijera kako bi se upodobili sa potrebama osoba sa invaliditetom

Opširnije

Naziv projekta: Revizija glavnog projekta za ugovor o radovima Prilagođavanje školske infrastrukture radi uklanjanja arhitektonskih barijera Nosilac projekta: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta Partner: Institut za građevinarstvo d.o.o. Podgorica Vrsta projekta: Ugovor o uslugama Ukupna vrijednost projekta: 15.000,00 EUR Cilj/evi: Revizija glavnog projekta za ugovor o radovima

Opširnije

Naziv projekta: Izrada glavnog projekta za prilagođavanje osam (8) školskih objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti Nosilac projekta: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta Partner: Institut za građevinarstvo d.o.o. Podgorica Vrsta projekta: Ugovor o uslugama Ukupna vrijednost projekta: 65.000,00 EUR Cilj/evi: Izrada glavnog projekta

Opširnije

Naziv projekta: Savremena IT oprema za podršku učenju učenicima sa posebnim potrebama Nosilac projekta: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta Partner: Excelor Holding group LLC Vrsta projekta: Nabavka opreme Ukupna vrijednost projekta: 144.474,00 EUR Cilj/evi: Unapređenje uslova za realizaciju nastave u odabranim školama koje u značajnoj mjeri pohađaju đeca sa posebnim obrazovnim potrebama

Opširnije