Image Alt

Joint EU

  /  Gradovi   /  Cetinje   /  Asistivna tehnologija za punu inkluziju

Asistivna tehnologija za punu inkluziju

Naziv grant projekta:  “Asistivna tehnologija za punu inkluziju”
Trajanje projekta: 18 mjeseci (16/03/2020 – 16/09/2021)

Nosilac grant projekta: JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u Prijestonici Cetinje u partnerstvu sa JU Dnevni centar za djecu i mlade sa smetnjama u  azvoju „Lipa“ Plav i JU Dnevni centar za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju Rožaje
Ukupna vrijednost projekta: 119.852,31€
Vrsta projekta: Grant ugovor

 

Sveobuhvatni cilj:

Doprinos poboljšanju kvaliteta usluga podrške životu djece u zajednici i djece sa smetnjama u razvoju u zajednici

Specifični cilj:

Pokretanje nove službe podrške u vezi sa potrebama djece sa smetnjama u razvoju i mladih sa invaliditetom u Cetinju, Plavu i Rožajama.