Image Alt

Aktuelnosti

  /  Aktuelnosti (Page 4)

Dana 27. maja 2021. godine, u okviru projekta „Jačanje kapaciteta socijalne i dječije zaštite u Crnoj Gori“  održana je  obuka Proces prikupljanja, verifikacije i analize podataka za usluge u zajednici i prijedlog instrumenta za prikupljanje podataka  namijenjena predstavnicima Ministarstva finansija i socijalnog staranja, Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu Crne Gore, Uprave za inspekcijske poslove, centara za socijalni rad, kao

Opširnije

Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta i konsultantska firma International Consulting Expertise (ICE) koja realizuje IPA projekat “Tehnička podrška grant korisnicima u implementaciji projekata”, organizovali su 13 i 14. maja 2021. godine finalnu radionicu za grant korisnike iz IPA Kolaborativne grant šeme za inovativne projektne ideje. Kako je pomenuti IPA projekat u finalnoj fazi realizacije, ova

Opširnije

U okviru projekta Dalji razvoj lokalnih inicijativa za zapošljavanje u Crnoj Gori, finansiranog od strane EU-IPA, razvijeno je nekoliko novih mjera aktivne politike zapošljavanja. Osnovna svrha mjera APZ razvijenih na lokalnom nivou je da doprinesu boljem funkcionisanju lokalnih tržišta rada pomažući nezaposlenima da pronađu posao, da pružaju usluge poslodavcima koji traže radnu snagu i podržavaju i

Opširnije

Preko 65 učesnika događaja učestvovalo je u razmjeni informacija, iskustava i dobrih praksi u zemljama iz regiona i Evropske unije o funkcionisanju i dugoročnoj perspektivi rada lokalnih partnerstava u oblasti zapošljavanja i njihove uloge u kreiranju lokalne politike zapošljavanja. Doris Sošić, savjetnica za razvojne projekte i promociju iz  Riječke razvojne agencije PORIN predstavila je  primjer regionalnog partnerstva Primorsko

Opširnije

Dana 18. maja 2020. godine, održan je četvrti sastanak Upravnog odbora projekta „Tehnička pomoć za praćenje i evaluaciju aktivnih mjera tržišta rada“,  koji se realizuje u okviru Programa EU-CG za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu. Navedeni projekat ima za cilj jačanje administrativnih kapaciteta Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i namjenjen i prije svega da pruži ekspertsku podršku u

Opširnije

Konferencija se organizuje sa ciljem razmjene dobre prakse i iskustava među zemljama iz regiona i Evropske unije u pogledu funkcionisanja i održivosti lokalnih partnerstava u oblasti zapošljavanja i njihove uloge u kreiranju lokalne politike zapošljavanja. Konferenciju će otvoriti v.d. generalna direktorica Direktorata za rad i zapošljavanje, Jevrosima Pejović, dok će događaju prisustvovati predstavnici institucija, organizacija i

Opširnije

Dana 28. aprila 2021. godine u okviru projekta „Jačanje kapaciteta socijalne i dječije zaštite u Crnoj Gori“ održana je online obuka "Indikatori socijalne i dječje zaštite sa fokusom na usluge u zajednici" namijenjena predstavnicima Ministarstva finansija i socijalnog staranja, Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu Crne Gore kao i predstavnicima lokalnih samouprava. Jedan od ciljeva ove obuke bio je jačanja kapaciteta

Opširnije

Dana 26. aprila 2021. godine, u okviru projekta „Jačanje kapaciteta socijalne i dječije zaštite u Crnoj Gori“ održana je online obuka namijenjena stručnim radnicima i saradnicima u sistemu socijalne zaštite Crne Gore sa ciljem unapređenje kompetencija za umanjivanje efekata stresa na poslu i prevenciju profesionalnog izgaranja. Program po kojem je sprovedena obuka akreditovan je kod Zavoda za

Opširnije

Četvrti sastanak Upravnog odbora IPA projekta „Tehnička podrška grant korisnicima u implementaciji projekata“ održan je danas u Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta. Na sastanku su predstavljene sprovedene projektne aktivnosti za period od 1. avgusta 2020. – 31. januara 2021. godine. Kako je implementacija projekta produžena za četiri mjeseca (do kraja maja 2021. godine) tokom sastanka prezentovan

Opširnije

Dana 20. i 22. aprila u okviru projekta “Jačanje kapaciteta sistema socijalne i dječije zaštite u Crnoj Gori”, održana je dvodnevna online obuka na temu “Proaktivnost, preventivni rad i saradnja“. Obuka je bila namijenjena lokalnim samoupravama, centrima za socijalni rad i pružaocima usluga socijalne i dječje zaštite, a u skladu sa Strategijom za razvoj sistema socijalne i dječje

Opširnije