Image Alt

Pljevlja

  /  Gradovi   /  Pljevlja

Naziv grant projekta: "Razvoj i pružanje licenciranih usluga socijalne i dječije zaštite za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju i odrasla lica sa invaliditetom starija od 27 godina u Pljevljima" Trajanje projekta: 24 mjeseca (01/03/2020 – 28/02/2022) Nosilac grant projekta: JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom Pljevlja Ukupna vrijednost

Opširnije