Image Alt

Plužine

  /  Gradovi   /  Plužine

Naziv grant projekta:  “Poboljšanje pristupa socijalnim uslugama osoba sa invaliditetom na području Nikšića, Šavnika i Plužina” Trajanje projekta: 22 mjeseca (01/03/2020 – 01/01/2022) Nosilac grant projekta: Udruženje mladih sa hendikepom Nikšić (CSO UMHNK) Ukupna vrijednost projekta: 169.904,00€ Vrsta projekta: Grant ugovor   Sveobuhvatni cilj: Opšti cilj ove akcije je doprinos daljem razvoju i decentralizaciji sistema socijalne i dječije zaštite u Crnoj Gori. Takođe, cilj akcije je jačanje

Opširnije

Naziv grant projekta:  “Dnevni centar za osobe sa demencijom” Trajanje projekta: 18 mjeseci (01/03/2020 – 01/09/2021) Nosilac grant projekta: JU Centar za socijalni rad za opštine Nikšić, Plužine i Šavnik Ukupna vrijednost projekta: 195.000,00€ Vrsta projekta: Grant ugovor   Sveobuhvatni cilj: Opšti cilj projekta je povećanje socijalne inkluzije osoba sa demencijom, razvijanjem kvalitetne socijalne usluge u zajednici, na teritoriji opštine Nikšić. Specifični cilj projekta je uspostavljanje dnevnog

Opširnije