Image Alt

Podgorica

  /  Gradovi   /  Podgorica

Naziv grant projekta: Lekovito bilje - povezivanje nauke, prirode i posla Nosilac projekta: NVO Natura Partner: Univerzitet Crne Gore -Biothenički fakultet Vrsta projekta: Grant ugovor Ukupna vrijednost projekta: 82.713,75€   Sveobuhvatni cilj: Jačanje istraživanja i inovacija u oblasti ljekovitog bilja u Crnoj Gori Posebni cilj je: Poboljšavanje gajenja, prerade i prodaje ljekovitog bilja putem naučnih istraživanja, jačanje kapaciteta i poboljšanje saradnje sa poslovnim sektorom.

Opširnije

Naziv grant projekta: Primena tehnologije block chain u pružanju usluga u turističkoj industriji Nosilac projekta: Asocijacija za demokratski prosperitet – ZID Partner: Upbeat Hub d.o.o. Vrsta projekta: Grant ugovor Ukupna vrijednost projekta: 94.053,80€   Sveobuhvatni cilj: - Razvoj blockchain tehnoloških rešenja koja doprinose pametnom i održivom ekonomskom rastu u turizmu. Posebni cilj je: Omogućiti inovativna rješenja razvijena u saradnji sa naučnom zajednicom kako bi se

Opširnije

Naziv grant projekta: Jačanje industrije 4.0 - Semantičko poboljšanje kibernetičke sigurnosti (SI4SEC) Nosilac projekta: Fakultet za informacione sisteme i tehnologije, Univerzitet Donja Gorica Partner: Čikom d.o.o. Vrsta projekta: Grant ugovor Ukupna vrijednost projekta: 94.309,00€ Ciljevi: Podsticanje inovacija i plasmana kibernetički poboljšane industrije 4.0 izgradnjom novih znanja, dizajniranjem i razvojem arhitekture, alata i metoda kako bi se maksimizirala upotrebljivost, efikasnost, pravna osnova i

Opširnije

Naziv grant projekta: Nadogradnja ICT platforme „My Tree“ (Green-tech) Nosilac projekta: Amplitudo d.o.o. Vrsta projekta: Grant ugovor Ukupna vrijednost projekta: 118.200,00€ Ciljevi: “Moje drvo” je eko friendly inovativna zelena platforma koja je razvijena u cilju unapređenja stanja okruženja u urbanim sredinama, u smislu interakcije lokalnih aktera ka poboljšanju urbanog zelenila. Cjelokupni cilj ovog projekta je da pospješi saradnju naučne i privredne

Opširnije

Naziv grant projekta: Interaktivna kulturna digitalna karta Crne Gore Nosilac projekta: Čikom Ltd Partner: Faculty of Arts - University Donja Gorica Vrsta projekta: Grant ugovor Ukupna vrijednost projekta: 94.153,00€ Ciljevi: Opšti cilj je da se pospješe inovacije u oblasti turizma Crne Gore kroz digitalizaciju kulturnog nasljeđa izgradnjom novih servisa i proizvoda kako bi se povećala upotrebljivost i dostupnost na nacionalnom i međunarodnom

Opširnije

Naziv projekta: Servis psiho-socijalne podrške korisnicima socijalnog stanovanja i porodicama u riziku od beskućništva Trajanje projekta: 24 mjeseca (01/03/2020 – 28/02/2022) Nosilac projekta: Asocijacija za demokratski prosperitet - Zid Ukupna vrijednost projekta: 232.211,40 EUR Vrsta projekta: Grant ugovor   Sveobuhvatni cilj: Cjelokupni cilj ovog projekta je da obezbjedi raznolikost u pružanju socijalnih usluga, kao i da unaprijedi socijalne usluge zasnovane na potrebama zajednice. Specifični

Opširnije

Naziv grant projekta: Pristupačnim prevozom do promjena! (Accessible drive (for) the change!) Trajanje projekta: 24 mjeseca (02/03/2020 – 01/03/2022) Nosilac grant projekta: Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) Ukupna vrijednost projekta: 251,981.18€ Vrsta projekta: Grant ugovor   Sveobuhvatni cilj: Da doprinese socijalnoj inkluziji osoba sa invaliditetom Specifični cilj: U toku narednih 24 mjeseca povećati broj i kvalitet usluga koje se pružaju osobama sa invaliditetom u Crnoj

Opširnije

Naziv grant projekta: „Znam gdje-samo mi pokaži kako“ Trajanje projekta: 24 mjeseca (20/02/2020 – 20/02/2022) Nosilac grant projekta: SOS telefon za zene i djecu zrtve nasilja - Podgorica Ukupna vrijednost projekta: 184.999,79€ Vrsta projekta: Grant ugovor   Sveobuhvatni cilj: Jačanje sistema socijalne zaštite i sigurnosti žena koje imaju iskustvo rodno zasnovanog nasilja u skladu sa standardima i zahtjevima EU Specifični ciljevi: Obezbjediti standardizovane usluge socijalne zaštite za žene

Opširnije

Naziv grant projekta:  Pružanje podrške bivšim zatvorenicima za uspješnu re-integraciju u zajednicu - ReCover Trajanje projekta: 24 mjeseca (21/02/2020 – 21/02/2022) Nosilac grant projekta: NVO Juventas Ukupna vrijednost projekta: 159.537,57€ Vrsta projekta: Grant ugovor   Sveobuhvatni cilj: Opšti cilj akcije je uvođenje novih usluga socijalne zaštite na lokalnom nivou, posebno usmjerenih na bivše zatvorenike i zatvorenike koji će uskoro biti pušteni, u proces njihove resocijalizacije i

Opširnije