Image Alt

Podgorica

  /  Gradovi   /  Podgorica

Naziv grant projekta: Lekovito bilje - povezivanje nauke, prirode i posla Nosilac projekta: NVO Natura Partner: Univerzitet Crne Gore -Biothenički fakultet Vrsta projekta: Grant ugovor Ukupna vrijednost projekta: 82.713,75€   Sveobuhvatni cilj: Jačanje istraživanja i inovacija u oblasti ljekovitog bilja u Crnoj Gori Posebni cilj je: Poboljšavanje gajenja, prerade i prodaje ljekovitog bilja putem naučnih istraživanja, jačanje kapaciteta i poboljšanje saradnje sa poslovnim sektorom.

Opširnije

Naziv grant projekta: Primena tehnologije block chain u pružanju usluga u turističkoj industriji Nosilac projekta: Asocijacija za demokratski prosperitet – ZID Partner: Upbeat Hub d.o.o. Vrsta projekta: Grant ugovor Ukupna vrijednost projekta: 94.053,80€   Sveobuhvatni cilj: - Razvoj blockchain tehnoloških rešenja koja doprinose pametnom i održivom ekonomskom rastu u turizmu. Posebni cilj je: Omogućiti inovativna rješenja razvijena u saradnji sa naučnom zajednicom kako bi se

Opširnije

Naziv projekta: Servis psiho-socijalne podrške korisnicima socijalnog stanovanja i porodicama u riziku od beskućništva Trajanje projekta: 24 mjeseca (01/03/2020 – 28/02/2022) Nosilac projekta: Asocijacija za demokratski prosperitet - Zid Ukupna vrijednost projekta: 232.211,40 EUR Vrsta projekta: Grant ugovor   Sveobuhvatni cilj: Cjelokupni cilj ovog projekta je da obezbjedi raznolikost u pružanju socijalnih usluga, kao i da unaprijedi socijalne usluge zasnovane na potrebama zajednice. Specifični

Opširnije

Naziv grant projekta: Pristupačnim prevozom do promjena! (Accessible drive (for) the change!) Trajanje projekta: 24 mjeseca (02/03/2020 – 01/03/2022) Nosilac grant projekta: Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) Ukupna vrijednost projekta: 251,981.18€ Vrsta projekta: Grant ugovor   Sveobuhvatni cilj: Da doprinese socijalnoj inkluziji osoba sa invaliditetom Specifični cilj: U toku narednih 24 mjeseca povećati broj i kvalitet usluga koje se pružaju osobama sa invaliditetom u Crnoj

Opširnije

Naziv grant projekta: „Znam gdje-samo mi pokaži kako“ Trajanje projekta: 24 mjeseca (20/02/2020 – 20/02/2022) Nosilac grant projekta: SOS telefon za zene i djecu zrtve nasilja - Podgorica Ukupna vrijednost projekta: 184.999,79€ Vrsta projekta: Grant ugovor   Sveobuhvatni cilj: Jačanje sistema socijalne zaštite i sigurnosti žena koje imaju iskustvo rodno zasnovanog nasilja u skladu sa standardima i zahtjevima EU Specifični ciljevi: Obezbjediti standardizovane usluge socijalne zaštite za žene

Opširnije

Naziv grant projekta:  Pružanje podrške bivšim zatvorenicima za uspješnu re-integraciju u zajednicu - ReCover Trajanje projekta: 24 mjeseca (21/02/2020 – 21/02/2022) Nosilac grant projekta: NVO Juventas Ukupna vrijednost projekta: 159.537,57€ Vrsta projekta: Grant ugovor   Sveobuhvatni cilj: Opšti cilj akcije je uvođenje novih usluga socijalne zaštite na lokalnom nivou, posebno usmjerenih na bivše zatvorenike i zatvorenike koji će uskoro biti pušteni, u proces njihove resocijalizacije i

Opširnije