Image Alt

Projekti

  /  Projekti

Naziv grant projekta: WINDOW2BAR Nosilac projekta: Fondacija biznis start centar Bar Partner: Javna ustanova dom starih Bijelo Polje Vrsta projekta: Grant ugovor Ukupna vrijednost projekta: 88.800,91€   Sveobuhvatni cilj: Uspostavljanje SMART turističke destinacije u Baru razvijanjem inovacija u turističkim proizvodima (koncept gamifikacije u promociji turizma i kulture) i korišćenje turističke logističke inovacije (iBeacon tehnologija) Posebni ciljevi: - Jačanje sistema istraživanja i inovacija unaprjeđenjem znanja i

Opširnije

Naziv grant projekta: Lekovito bilje - povezivanje nauke, prirode i posla Nosilac projekta: NVO Natura Partner: Univerzitet Crne Gore -Biothenički fakultet Vrsta projekta: Grant ugovor Ukupna vrijednost projekta: 82.713,75€   Sveobuhvatni cilj: Jačanje istraživanja i inovacija u oblasti ljekovitog bilja u Crnoj Gori Posebni cilj je: Poboljšavanje gajenja, prerade i prodaje ljekovitog bilja putem naučnih istraživanja, jačanje kapaciteta i poboljšanje saradnje sa poslovnim sektorom.

Opširnije

Naziv grant projekta: Projekat podsticanja praćenja rasta i razvoja u cilju ranog otkrivanja zdravstvenih poremećaja dece mlađe od pet godina Nosilac projekta: Institut za javno zdravlje Crne Gore Vrsta projekta: Grant ugovor Ukupna vrijednost projekta: 79,999.54€   Sveobuhvatni cilj: Očuvanje i unaprjeđenje zdravlja djece uzrasta do pet godina starosti, kao i izrada grafikona rasta, kao osnovnog instrumenta za praćenje rasta i razvoja

Opširnije

Naziv grant projekta: Digitalni ormarić - inovativna usluga za održivi turizam Nosilac projekta: New Page – office support Partner: NGO PRONA – Montenegrin science promotion foundation Vrsta projekta: Grant ugovor Ukupna vrijednost projekta: 109.265,19€   Opšti i posebni cilj akcije: - Opšti cilj akcije jeste davanje doprinosa jačanju primijenjenih naučnih istraživanja koja imaju za cilj stvaranje inovacija za održivi ekonomski razvoj i konkurentnost. -

Opširnije

Naziv grant projekta: Primena tehnologije block chain u pružanju usluga u turističkoj industriji Nosilac projekta: Asocijacija za demokratski prosperitet – ZID Partner: Upbeat Hub d.o.o. Vrsta projekta: Grant ugovor Ukupna vrijednost projekta: 94.053,80€   Sveobuhvatni cilj: - Razvoj blockchain tehnoloških rešenja koja doprinose pametnom i održivom ekonomskom rastu u turizmu. Posebni cilj je: Omogućiti inovativna rješenja razvijena u saradnji sa naučnom zajednicom kako bi se

Opširnije

Naziv grant projekta: Crnogorska laboratorija za društvene nauke - MSSLab Nosilac projekta: De Facto Consultancy Vrsta projekta: Grant ugovor Ukupna vrijednost projekta: 75.435,00€   Sveobuhvatni cilj: Opšti cilj ovog projekta ujedinjavanje sve većih zahtjeva za empirijskim podacima od strane društvenih naučnika u Evropi i snabdijevanjem, u smislu visokokvalitetnog pristupačnog sistema za prikupljanje podataka u Crnoj Gori na prikladan način, tako što će

Opširnije

Naziv grant projekta: ECOMON - IoT laboratorija za realtime ekološki monitoring Nosilac projekta: Univerzitet Donja Gorica Vrsta projekta: Grant ugovor Ukupna vrijednost projekta: 81.884,75€   Sveobuhvatni cilj: - Podizanje svijesti o važnosti ekološkog monitoringa u Crnoj Gori; - Promovisanje upotrebe najsavremenije tehnologije za poboljšanje životne sredine u Crnoj Gori; - Promovisanje saradnje između univerziteta i industrije. Posebni ciljevi: - Stvaranje internet laboratorije za procjenu senzora i

Opširnije