Image Alt

Projekti

  /  Projekti

Naziv projekta: Prilagođavanje školske infrastrukture radi uklanjanja arhitektonskih barijera Nosilac projekta: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta Partner: Gokyol Insaat ve Sanayii A.S. Vrsta projekta: Ugovor o radovima Ukupna vrijednost projekta: 718.492,12 EUR Cilj/evi: Prilagođavanje odabranih školskih objekata u smislu uklanjanja arhitektonskih barijera kako bi se upodobili sa potrebama osoba sa invaliditetom

Opširnije

Naziv projekta: Revizija glavnog projekta za ugovor o radovima Prilagođavanje školske infrastrukture radi uklanjanja arhitektonskih barijera Nosilac projekta: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta Partner: Institut za građevinarstvo d.o.o. Podgorica Vrsta projekta: Ugovor o uslugama Ukupna vrijednost projekta: 15.000,00 EUR Cilj/evi: Revizija glavnog projekta za ugovor o radovima

Opširnije

Naziv projekta: Izrada glavnog projekta za prilagođavanje osam (8) školskih objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti Nosilac projekta: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta Partner: Institut za građevinarstvo d.o.o. Podgorica Vrsta projekta: Ugovor o uslugama Ukupna vrijednost projekta: 65.000,00 EUR Cilj/evi: Izrada glavnog projekta

Opširnije

Naziv projekta: Savremena IT oprema za podršku učenju učenicima sa posebnim potrebama Nosilac projekta: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta Partner: Excelor Holding group LLC Vrsta projekta: Nabavka opreme Ukupna vrijednost projekta: 144.474,00 EUR Cilj/evi: Unapređenje uslova za realizaciju nastave u odabranim školama koje u značajnoj mjeri pohađaju đeca sa posebnim obrazovnim potrebama

Opširnije

Naziv projekta: Oprema za praktičnu nastavu u srednjim stručnim školama Nosilac projekta: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta Partner: Excelor Holding group LLC (LOT 1 poljoprivreda), Popović Elektro system (LOT 2elektrotehnika), Aday Grup (LOT 3 ugostiteljstvo) Vrsta projekta: Nabavka opreme Ukupna vrijednost projekta: LOT 1 34.474,00 EUR, LOT 2 219.845,67 EUR, LOT 3 38.800,00 EUR Cilj/evi: Unapređenje uslova za realizaciju praktične

Opširnije

Naziv grant projekta: WINDOW2BAR Nosilac projekta: Fondacija biznis start centar Bar Partner: Javna ustanova dom starih Bijelo Polje Vrsta projekta: Grant ugovor Ukupna vrijednost projekta: 88.800,91€   Sveobuhvatni cilj: Uspostavljanje SMART turističke destinacije u Baru razvijanjem inovacija u turističkim proizvodima (koncept gamifikacije u promociji turizma i kulture) i korišćenje turističke logističke inovacije (iBeacon tehnologija) Posebni ciljevi: - Jačanje sistema istraživanja i inovacija unaprjeđenjem znanja i

Opširnije

Naziv grant projekta: Lekovito bilje - povezivanje nauke, prirode i posla Nosilac projekta: NVO Natura Partner: Univerzitet Crne Gore -Biothenički fakultet Vrsta projekta: Grant ugovor Ukupna vrijednost projekta: 82.713,75€   Sveobuhvatni cilj: Jačanje istraživanja i inovacija u oblasti ljekovitog bilja u Crnoj Gori Posebni cilj je: Poboljšavanje gajenja, prerade i prodaje ljekovitog bilja putem naučnih istraživanja, jačanje kapaciteta i poboljšanje saradnje sa poslovnim sektorom.

Opširnije

Naziv grant projekta: Projekat podsticanja praćenja rasta i razvoja u cilju ranog otkrivanja zdravstvenih poremećaja dece mlađe od pet godina Nosilac projekta: Institut za javno zdravlje Crne Gore Vrsta projekta: Grant ugovor Ukupna vrijednost projekta: 79,999.54€   Sveobuhvatni cilj: Očuvanje i unaprjeđenje zdravlja djece uzrasta do pet godina starosti, kao i izrada grafikona rasta, kao osnovnog instrumenta za praćenje rasta i razvoja

Opširnije