Image Alt

Obrazovanje

  /  Projekti   /  Obrazovanje

Naziv grant projekta: Crnogorska laboratorija za društvene nauke - MSSLab Nosilac projekta: De Facto Consultancy Vrsta projekta: Grant ugovor Ukupna vrijednost projekta: 75.435,00€   Sveobuhvatni cilj: Opšti cilj ovog projekta ujedinjavanje sve većih zahtjeva za empirijskim podacima od strane društvenih naučnika u Evropi i snabdijevanjem, u smislu visokokvalitetnog pristupačnog sistema za prikupljanje podataka u Crnoj Gori na prikladan način, tako što će

Opširnije

Naziv Programa: Program EU-CG za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu Akcija programa: 2. Unapređenje sistema obrazovanja Aktivnost programa: 2.2. Dalji koraci za efikasnu inkluziju marginalizovanih grupa u obrazovni sistem Crne Gore Opšti cilj projekta: Unaprijediti kapacitete obrazovnih ustanova kako bi zadovoljile obrazovne i socijalne potrebe učenika sa posebnim obrazovnim potrebama i učenika romske nacionalnosti, u cilju ostvarenja jednakih obrazovnih

Opširnije

Naziv Programa: Program EU-CG za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu Akcija programa: 2. Unapređenje sistema obrazovanja Aktivnost programa: 2.2. Dalji razvoj programa stručnog obrazovanja usklađenih sa Nacionalnim okvirom kvalifikacija (NOK) Opšti cilj projekta: Modernizacija stručnog obrazovanja i programa obuke kako bi učenici stekli znanja i vještine neophodne za cjeloživotno učenje i zapošljavanje. Trajanje projekta: 24 mjeseca (24.08.2019 - 24.08.2021) Nosilac projekta:

Opširnije

Naziv Programa: Program EU-CG za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu Akcija programa: 2. Unapređenje sistema obrazovanja Aktivnost programa: 2.1. Unapređenje kvaliteta obrazovanja kroz ključne kompetencije i utvrđivanje kvaliteta, sa posebnim fokusom na discipline STEM Opšti cilj projekta: Unaprijediti kvalitet osnovnog i srednjeg obrazovanja i podrške inicijalnoj obuci nastavnika (ION), kontinuiranom profesionalnom razvoju nastavnika (KPRN) i utvrđivanju kvaliteta na nivoima

Opširnije