Image Alt

Socijalna inkluzija i zaštita

  /  Projekti   /  Socijalna inkluzija i zaštita (Page 3)

Naziv Programa: Program EU-CG za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu Akcija programa: 3. Unapređenje socijalne inkluzije i sistema socijalne i dječije zaštite Aktivnost programa: 3.1 Dalje reforme socijalne i dječije zaštite Opšti cilj projekta: Osigurati realizaciju socijalnih prava i unaprijediti kvalitet života postojećih i budućih korisnika sistema socijalne i dječije zaštite Trajanje projekta: 18 mjeseci (20/09/2019 – 19/03/2021) Nosilac projekta: Archidata

Opširnije