Image Alt

Deficitarna zanimanja i RE

Aktivnosti obrazovanja i osposobljavanja za deficitarna zanimanja i za povećanje zapošljivosti RE populacije

Kratka informacija u vezi sa aktuelnom situacijom nastalom usled pandemije COVID-19.

Ukoliko je aktuelna situacija dovela do zastoja u implementaciji projekata, onemogucila realizaciju nekih od planiranih aktivnosti ili dovela do potrebe za prolongiranjem aktuelnih aktivnosti, ili je na bilo koji drugi nacin uticala na realizaciju aktivnosti vasih projekata – te je usled toga potrebno pristupiti modifikacijama ugovora, savjetujemo da se, koristeci Tool 1 implementacionog paketa (Notification letter) obratite CFCU za zahtjevom za izmjenom aktivnosti/vremenskog plana.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi sa ovim, slobodno se javite preko help desk-a.

Opšti cilj

Povećanje mogućnosti zapošljavanja nezaposlenih lica koja su u riziku od isključenosti sa tržišta rada, društvene marginalizacije i siromaštva.

Specifični ciljevi:
  • Povećati zapošljivost nezaposlenih lica kroz sticanje ključnih znanja, vještina i kompetencija za prepoznata deficitarna zanimanja u Crnoj Gori i obezbjediti im bolji pristup tržištu rada;
  • Osnažiti nezaposlene pripadnike romske i egipćanske populacije kroz pružanje podrške njihovom uključivanju na tržište rada putem sprovođenja ciljanih programa osposobljavanja i obrazovanja, radionica i mentorstva.
Dokumenta:

Postavite pitanje