Image Alt

Dokumenta

  /  Dokumenta
 

Modeli za izradu lokalnih planova socijalne i dječje zaštite, izvještavanje o sprovođenju i saradnji u zajednici prilikom sprovođenja planova socijalne i dječje zaštite

 

Pravci promjena u programima socijalne i dječije zaštite u Crnoj Gori

 

Pregled procesa prikupljanja i procesuiranja podataka u okviru sistema socijalnog kartona, u cilju unaprjeđenja administrativnih i stručnih kapaciteta sistema socijalne i dječje zaštite

 

Uputstvo za implementaciju grant projekta