Image Alt

Joint EU

  /  Aktuelnosti   /  Drugi ciklus online obuka za podršku korisnicima grantova u okviru Kolaborativne grant šeme za inovativne projektne ideje

Drugi ciklus online obuka za podršku korisnicima grantova u okviru Kolaborativne grant šeme za inovativne projektne ideje

Ministarstvo nauke i konsultantska firma International Consulting Expertise (ICE) nastavljaju sa aktivnom podrškom korisnicima projekata u okviru Kolaborativne grant šeme za inovativne projektne ideje.

Drugi ciklus online obuka na temu sekundarnih nabavki održava se danas i sjutra u terminu od 10:00 – 13:30 sati.

Ministarstvo nauke

Korisnici će biti u mogućnosti da se bliže informišu o specifičnim zahtjevima i svim pravilima koja regulišu implementaciju grant projekata u ovoj oblasti konkretno: opštim principima sekundarnih nabavki, važnim pitanjima u pogledu prihvatljivosti troškova, tenderskim procedurama uz pojašnjenje alatke (tool) 5 Vodiča za implementaciju grant projekata, a koji se odnosi na paket za proceduru nabavki.

Obuku sprovodi ispred ICE tima, ekspertica za upravljanje grant projektima, g-đa Ivana Staljetović dok će istu, pored grant korisnika  pratiti i predstavnici Ministarstva nauke i Ministarstva Finansija (Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći – CFCU).

Ministarstvo nauke

Ova obuka predstavlja dio aktivnosti koje se realizuju u okviru IPA projekta “Tehnička podrška grant korisnicima u implementaciji projekata” koji sprovodi konsultantska firma ICE a koji pruža korisnicima direktnu ekspertsku podršku u izgradnji njihovih kapaciteta za efikasno sprovođenje projekata koji se realizuju u okviru Kolaborativne grant šeme za inovativne projektne ideje.

Vrijednost ovog projekta je 116.000,00 EUR.