Image Alt

Inovacije

Kolaborativna grant šema za inovativne projektne ideje EuropeAid/162457/ID/ACT/ME

Kratka informacija u vezi sa aktuelnom situacijom nastalom usled pandemije COVID-19.

Ukoliko je aktuelna situacija dovela do zastoja u implementaciji projekata, onemogucila realizaciju nekih od planiranih aktivnosti ili dovela do potrebe za prolongiranjem aktuelnih aktivnosti, ili je na bilo koji drugi nacin uticala na realizaciju aktivnosti vasih projekata – te je usled toga potrebno pristupiti modifikacijama ugovora, savjetujemo da se, koristeci Tool 1 implementacionog paketa (Notification letter) obratite CFCU za zahtjevom za izmjenom aktivnosti/vremenskog plana.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi sa ovim, slobodno se javite preko help desk-a.

Opšti cilj

Jačanje sistema istraživanja i inovacija u Crnoj Gori

Specifični ciljevi:

Razvoj inovativnih ideja u privatnom, akademskom i civilnom sektoru u Crnoj Gori koje će biti primijenjene kroz implementaciju inovativnih projekata, sa ciljem doprinosa pametnom i održivom ekonomskom rastu.

Dokumenta:

Postavite pitanje