Image Alt

Joint EU

  /  Projekti   /  Obrazovanje   /  Izrada glavnog projekta za prilagođavanje osam (8) školskih objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti

Izrada glavnog projekta za prilagođavanje osam (8) školskih objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti

Naziv projekta: Izrada glavnog projekta za prilagođavanje osam (8) školskih objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti

Nosilac projekta: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta

Partner: Institut za građevinarstvo d.o.o. Podgorica

Vrsta projekta: Ugovor o uslugama

Ukupna vrijednost projekta: 65.000,00 EUR

Cilj/evi: Izrada glavnog projekta