Image Alt
  /  Projekti   /  Socijalna inkluzija i zaštita   /  Jačanje kapaciteta sistema socijalne i dječije zaštite u Crnoj Gori

Jačanje kapaciteta sistema socijalne i dječije zaštite u Crnoj Gori

Naziv Programa: Program EU-CG za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu
Akcija programa: 3. Unapređenje socijalne inkluzije i sistema socijalne i dječije zaštite
Aktivnost programa: 3.1 Dalje reforme socijalne i dječije zaštite
Opšti cilj projekta: Osigurati realizaciju socijalnih prava i unaprijediti kvalitet života postojećih i budućih korisnika sistema socijalne i dječije zaštite
Trajanje projekta: 18 mjeseci (20/09/2019 – 19/03/2021)
Nosilac projekta: Archidata s.r.l. iz Italije u konzorcijumu sa Gruppo Cooperativo CGM iz Italije
Ukupna vrijednost projekta: 392.287,50 €
Vrsta projekta: Ugovor o uslugama