Image Alt

Kontakt

Ministarstvo nauke
Direkcija za međunarodnu saradnju i evropske integracije
Adresa: Rimski trg b.b, 81 000 Podgorica
Tel: 00 382 (20) 405 351
Web: www.mna.gov.me

Ministarstvo rada i socijalnog staranja
Direkcija za programiranje i implementaciju EU fondova
Adresa: Rimski trg 46, 81000 Podgorica
Tel/Phone: +382 (0) 20 240 445
Web: www.mrs.gov.me

Ministarstvo prosvjete
Odjeljenje za međunarodnu saradnju i evropske integracije
Adresa: Vaka Djurovica b.b., 81000 Podgorica
Tel: +382 (0) 20 410 150
Web: www.mps.gov.me

Ministarstvo finansija
Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći (CFCU)
Adresa: Arsenija Boljevića 2a, 81 000 Podgorica
Tel: + 382 (0) 20 230 657
Web: www.cfcu.gov.me

Uprava javnih radova
Adresa: Novaka Miloševa 18, 81000 Podgorica
Tel: (+382) 20 230-223
Web: www.djr.gov.me

Kontaktirajte nas!