Image Alt

Joint EU

  /  Projekti   /  Nauka i inovacije   /  Nadogradnja ICT platforme „My Tree“ (Green-tech)

Nadogradnja ICT platforme „My Tree“ (Green-tech)

Naziv grant projekta: Nadogradnja ICT platforme „My Tree“ (Green-tech)
Nosilac projekta: Amplitudo d.o.o.
Vrsta projekta: Grant ugovor
Ukupna vrijednost projekta: 118.200,00€