Image Alt

O programu

  /  O programu

Pretpristupna podrška Evropske unije Crnoj Gori tokom perioda 2014-2020 se realizuje kroz osam sektora:

Demokratija i upravljanje
Vladavina prava i temeljna prava
Životna sredina i klimatska akcija
Saobraćaj
Konkurentnost i inovacije
Obrazovanje, zapošljavanje i socijalna politika
Poljoprivreda i ruralni razvoj
Regionalna i teritorijalna saradnja

U okviru sektora obrazovanja, zapošljavanja i socijalne politike, iz budžeta pretpristupne podrške za period 2015-2017, finansira se Program Evropske unije i Crne Gore za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu, koji je vrijedan 18 miliona eura.

U skladu sa opštim ciljem Programa, a to je „da se obezbijedi razvijeno i kohezivno društvo kroz pružanje boljih uslova za podizanje nivoa zapošljivosti stanovništva, poboljšanje kvaliteta formalnog i neformalnog obrazovanja i cjeloživotnog učenja, uz socijalno uključivanje osoba u nepovoljnom položaju i smanjenje rizika od siromaštva“, definisane su i njegove akcije i aktivnosti:

Akcija 1

Unapređenje tržišta rada i povećanje zapošljivosti (7,4 miliona eura sredstava EU, sa dodatnih 1,3 miliona eura nacionalnog ko-finansiranja)

AKTIVNOST 1.1
Aktivne mjere tržišta rada

AKTIVNOST 1.2
Lokalne inicijative za zapošljavanje

Akcija 2

Unapređenje sistema obrazovanja (3,7 miliona eura sredstava EU, sa dodatnih 0,65 miliona eura nacionalnog ko-finansiranja):

AKTIVNOST 2.1
Poboljšanje kvaliteta obrazovanja
AKTIVNOST 2.2
Razvoj obrazovnih programa u skladu sa Nacionalnim okvirom kvalifikacija
AKTIVNOST 2.3
Uključivanje marginalizovanih grupa u obrazovni sistem
AKTIVNOST 2.4
Zapošljavanje doktora nauka i doktoranada u akademskom i privrednom sektoru

Akcija 3

Podsticanje socijalne inkluzije i unapređenje sistema socijalne zaštite (3,5 miliona eura sredstava EU, sa dodatnih 0,62 miliona eura nacionalnog ko-finansiranja)

AKTIVNOST 3.1
Dalje reforme socijalne i dječje zaštite
AKTIVNOST 3.2
Razvoj i promovisanje usluga socijalne i dječje zaštite na lokalnom nivou
AKTIVNOST 3.3
Uključivanje marginalizovanih grupa u društvo, sa posebnim naglaskom na RE populaciju

Akcija 4

Tehnička podrška (0,7 miliona eura sredstava EU, sa dodatnih 0,12 miliona eura nacionalnog ko-finansiranja)

AKTIVNOST 4.1
Podrška u upravljanju i sprovođenju Programa
AKTIVNOST 4.2
Podrška potencijalnim aplikantima i korisnicima grantova

Svaka od ovih aktivnosti se pretače u projekte za čiju realizaciju su posredstvom Ministarstva finansija i socijalnog staranja, kao implementacione agencije zaduženi Ministarstvo ekonomskog razvoja, Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta, Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava, uz pomoć i podršku Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori i Evropske komisije.

Navedena struktura će sprovoditi aktivnosti predvi%Cene Programom do 31. decembra 2022. godine, kada se po pravilima o periodu prihvatljivosti troškova Program zvanično i završava.

Evropska unija (EU) učestvuje sa 85% sredstava ili 15,3 miliona, dok Crna Gora za njegovu realizaciju obezbjeđuje 15% sredstava, odnosno oko 2,7 miliona eura.

Program Evropske unije i Crne Gore za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu, Evropska komisija je usvojila 09.12.2015. godine, dok je njegovo zvanično sprovođenje započelo potpisivanjem Finansijskog sporazuma između Evropske komisije i Crne Gore 12.07.2018. godine.

KO NAS PODRŽAVA

Naši partneri