Image Alt

Joint EU

  /  Aktuelnosti   /  Održan 4. sastanak Upravnog odbora projekta “Jačanje kapaciteta sistema socijalne i dječije zaštite u Crnoj Gori”

Održan 4. sastanak Upravnog odbora projekta “Jačanje kapaciteta sistema socijalne i dječije zaštite u Crnoj Gori”

Dana 17. novembra 2021. godine, održan je online, četvrti, ujedno i zadnji,  sastanak Upravnog odbora projekta „Jačanje kapaciteta sistema socijalne i dječje zaštite u Crnoj Gori“, koji se realizuje u okviru Programa EU-CG za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu.

Glavni cilj projekta jeste da se unaprijede administrativni i stručni kapaciteti predstavnika institucija i organizacija iz sistema socijalne i dječje zaštite na nacionalnom nivou u oblasti donošenja politika i obezbjeđenja kvaliteta, zatim da se pruži podrška lokalnim samoupravama, centrima za socijalni rad i lokalnim pružaocima usluga u unapređenju postojećih i izgradnji novih mehanizama za identifikaciju potreba na nivou zajednice, te konačno, da se obezbjedi kvalitetno i efikasnije praćenje pružanja usluga i potreba korisnika.

Na sastanku Odbora je predstavljen i usvojen nacrt Zarvšnog izvještaja o napretku koji obuhvata period od 20. septembar 2019 – 20. novembra 2021. godine.

Marija Stajović, koordinatorka Direktorata za socijalno staranje i dječju zaštitu, kao predsjedavajuća Odborom je u svom uvodnom obraćanju posebno istakla da je sastanak odlična prilika da se upoznamo sa rezultatima ostvarenim u okviru projekta s obzirom da je isti pred sami kraj implementacije kao i da se prodiskutuje o mogućem nastavku projektnih aktivnosti i daljoj saradnji u skladu sa potrebom razvoja sistema socijalne i dječije zaštite u CG.

Žarko Šunderić, vođa tima projekta, je tokom prezentacije nacrta Završnog  izvještaja, pružio kratak pregled realizovanih aktivnosti tokom cijele omplementacije projekta i preporuke za dalje aktivnosti po pitanju istih u cilju obezbjeđivanja kontinuiteta.

Sastanku su pored predstavnika Ministarstva finansija i socijalnog staranja (Direkorata za socijalno staranje i dječiju zaštitu I Direktorat za ugovaranje sredstava EU pomoći)  i Ministarstva ekonomskog razvoja (Odjeljenje za evropske integracije, programiranje i implementaciju EU fondova), Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, prisustvovali i predstavnici korisničkih institucija i to: Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, Socijale inspekcije, Zajednice opština, Centra za socijalni rad Podgorica, Dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju Nikšić. Svi su izrazili zadovoljstvo povodom učešća na projektu, ostvarenim rezultatima i izrazili želju za nastavak realizacije sličnih projektnih aktivnosti. Ispred projektnog tima sastanku su prisustvovali eksperti Žarko Šunderić i Milena Karišik.

Vrijednost projekta je oko 390.000,00€ i sprovodi ga kompanija Archidata s.r.l iz Italije. Projekat se zvanično završava 20. novembra 2021. godine.