Image Alt

Joint EU

  /  Aktuelnosti   /  Održan peti sastanak Upravnog odbora projekta “Tehnička pomoć za praćenje I evaluaciju aktivnih mjera tržišta rada”

Održan peti sastanak Upravnog odbora projekta “Tehnička pomoć za praćenje I evaluaciju aktivnih mjera tržišta rada”

Dana 07.09.2021. godine u prostorijama hotela “Hilton”, održan je peti sastanak Upravnog odbora projekta „Tehnička pomoć za praćenje i evaluaciju aktivnih mjera tržišta rada“ koji se realizuje u okviru Programa EU-CG za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu.

Navedeni projekat je u fazi finalizacije, a njegova realizacija je imala za cilj jačanje administrativnih kapaciteta Zavoda za zapošljavanje Crne Gore u pripremi, upravljanja, sprovođenju, praćenju i evaluaciji projekta “Programa grantova za samozapošljavanje” koji je vrijedan 3,5 miliona eura.

Predsjedavajuća Upravnim odborom, gđa Jevrosima Pejović, v.d. generalne direktorice Direktorata za rad i zapošljavanje u Ministarstvu ekonomskog razvoja, je u uvodnom obraćanju izrazila posebno zadovoljstvo realizacijom projekta i činjenicom da je projektni tim uz podršku relevantnih institucija (ZZZCG, Ministarstva ekonomskog razvoja i Ministarstva finansija i socijalnog staranja) postigao značajne rezultate.  Istakla je da je implementacija ugovora tekla po planu iako se i ovaj projekat kao i većina suočavao sa situacijom izazvanom pojavom pandemije virusa COVID 19. Opšti napredak u vezi sa svim komponentama u okviru projekta je vidljiv i predstavlja stabilnu osnovu za dalji nastavak aktivnosti od strane ZZZCG.

Vođa tima projekta, gđa Vanja Hazl je zahvalila na ukazanom zadovoljstvu realizacijom projekta i istakla da je izgrađena veoma dobra međuinstitucionalna saradnja, kao i da su administrativni kapacuteti ZZZCG značajno unaprijeđeni u smislu praćenja i implementacije grantova za samozapošljavanje iz pomenutog Programa u skladu sa najboljim praksama iz EU.

Tokom sastanka prezentovan je nacrt Završnog izvještaja o napretku projekta.  Predstavljeni rezultati su primjer infrastrukture za implementaciju budućih aktivnosti u vezi sa Programom grantova za samozapošljavanje koja će pomoći u stvaranju boljeg okruženja za zapošljavanje nezaposlenih lica sa evidencije i postati jedna od stalnih aktivnih mjera ove institucije (Zavoda).

Sastanku Odbora su prisustvovali predstavnici Ministarstva ekomskog razvoja (Direktorata za rad i zapošljavanje i Odljeljenja za evropske integracije, programiranje i implementaciju EU fondova), Ministarstva finansija i socijalnog staranja (Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći – CFCU), Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, Kancelarije za evropske integracije.

Projekat „Tehnička pomoć za praćenje i evaluaciju aktivnih mjera tržišta rada“se finansira iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) u vrijednosti od oko 290 hiljada eura. Projekat sprovodi Tetra Tech int. iz Holandije u konzorcijumu sa WYG Savjetovanje d.o.o (WYGS) iz Hrvatske.