Image Alt

Joint EU

  /  Aktuelnosti   /  Održan program obuka Socijalna država i socijalna zaštita i Siromaštvo i socijalna pomoć

Održan program obuka Socijalna država i socijalna zaštita i Siromaštvo i socijalna pomoć

U okviru projekta Jačanje kapaciteta sistema socijalne i dječje zaštite u Crnoj Gori, koji se finansira iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć Evropske unije, u okviru Programa EU-CG za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu, 22. i 24. septembra 2021. godine, održan je program obuka Socijalna država i socijalna zaštita (22.09.) i Siromaštvo i socijalna pomoć (24.09.).

Obuka je primarno bila namijenjena predstavnicima Ministarstva finansija i socijalnog staranja, Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu Crne Gore, stručnim radnicima i saradnicima centara za socijalni rad, kao i stručnjacima iz Uprave za statistiku Crne Gore – MONSTAT.

Cilj obuka bio je produbljivanje znanja i sagledavanje različitih aspekata i modela socijalne zaštite u cilju smanjenja siromaštva i zaštite najranjivijih kategorija stanovništva.

Obuke se realizuju kao dio procesa izrade dokumenta Pravci promjena u neposrednoj budućnosti u programima socijalne i dječje zaštite u Crnoj Gori (za period od naredne 3 godine) za potrebe Ministarstva finansija i socijalnog staranja.

Obuka je održana u Hotelu „Hilton“ u Podgorici, uz učešće ukupno 32 učesnika: 21 predstavnik/ca Ministarstva finansija i socijalnog staranja, 3 predstavnika/ce Ministarstva ekonomskog razvoja, 2 predstavnika/ce Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu Crne Gore, 4 predstavnika/ce centara za socijalni rad i 2 predstavnika/predstavnice Uprave za statistiku – MONSTATA.

Obuku je vodila Gordana Matković, Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju, Beograd