Image Alt

Joint EU

  /  Aktuelnosti   /  Održan sastanak Upravnog odbora projekta za informisanje javnosti o Programu EU i CG za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu

Održan sastanak Upravnog odbora projekta za informisanje javnosti o Programu EU i CG za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu

Dana 16. septembra 2020. godine, u prostorijama Ministarstva nauke, održan je sastanak Upravnog odbora projekta „Komunikacija, javnost i vidljivost Sektorskog operativnog programa za zapošljavanje, obrazovanje i socijalne politike“. Projekat se realizuje u okviru Programa EU i Crne Gore za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu, a koji se finasnira iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA).
Na sastanku je predstavljen izvještaj projekta za period januar-jul, aktivnosti koje su realizovane uzimajući u obzir pandemiju COVID-19, kao i aktivnosti koje se namjeravaju realizovati u narednom periodu. Poseban fokus je dat na promociju i informisanje javnosti o pozivu za dostavljanje prijedloga projekata za podršku zapošljavanju u manje razvijenim opštinama u Crnoj Gori, kao i daljoj promociji poziva „Kolaborativna grant šema za inovativne projektne ideje“. Konačno, sastanak je bio prilika da se dâ osvrt na poboljšanju promotivnih aktivnosti, a sve u skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom i iznalaženju najboljeg načina da se javnosti predstavi sami Program.
Na sastanku su pored predstavnika Ministarstva rada i socijalnog staranja-Direktorata za evropske integracije i programiranje i implementaciju EU fondova, kao glavne korisničke institucije projekta, prisustvovali i predstavnici Ministarstva nauke, Ministarsta finansija (Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći i Direktorata za upravljačku strukturu), predstavnici Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, kao i predstavnici Bild Studia iz Podgorice koji projekat sprovode.
Projekat „Komunikacija, javnost i vidljivost Sektorskog operativnog programa za zapošljavanje, obrazovanje i socijalne politike“ je vrijedan 91.415,00 eura (85% je doprinos EU, dok Crna Gora učestvuje sa 15%). Realizacija projekta je započela 15. januara 2019. godine i trajaće 3 godine.