Image Alt

Joint EU

  /  Aktuelnosti   /  Održan treći sastanak Upravnog odbora za IPA projekat „Tehnička podrška grant korisnicima u implementaciji projekata”

Održan treći sastanak Upravnog odbora za IPA projekat „Tehnička podrška grant korisnicima u implementaciji projekata”

Ministarstvo nauke
Treći sastanak Upravnog odbora IPA projekta „Tehnička podrška grant korisnicima u implementaciji projekata“ održan je danas u Ministarstvu nauke.

Pored predstavnika Ministarstva nauke, kompanije International Consulting Expertise (ICE) i Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći (CFCU), sastanak su putem video linka pratili predstavnici Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Ministarstva rada i socijalnog staranja kao i Kancelarije za evropske integracije.

Na sastanku su detaljno predstavljene realizovane aktivnosti u periodu od 31. januara do 31. jula 2020. godine kao i plan aktivnosti za period od narednih šest mjeseci. Sve aktivnosti planirane projektom za navedeni period, realizovane su u skladu sa planiranom dinamikom.

Podsjećamo, za bespovratno finansiranje kroz IPA Kolaborativnu šemu za inovativne projektne ideje odobreno je 13 projekata u ukupnom iznosu od 952.669,46 € i njihova realizacija je otpočela u martu tekuće godine. Upravo u cilju dodatne podrške grant korisnicima, Ministarstvo nauke, u saradnji sa EU i ICE-om, realizuje projekat Tehničke podrške kroz koji je korisnicima obezbijeđena ekspertska podrška za implementaciju njihovih projekata uz puno poštovanje EU standarda.

Pomenuti IPA projekat se sprovodi kroz Program EU i CG za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu: http://eesp.me/