Image Alt

Joint EU

  /  Aktuelnosti   /  Održana Obuka o izradi lokalnih planova socijalne i dječje zaštite i izvještaja o sprovođenju planova socijalne i dječje zaštite

Održana Obuka o izradi lokalnih planova socijalne i dječje zaštite i izvještaja o sprovođenju planova socijalne i dječje zaštite

U okviru projekta Jačanje kapaciteta sistema socijalne i dječje zaštite u Crnoj Gori, koji se finansira iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć Evropske unije, u okviru Programa EU-CG za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu, u Podgorici je 22. juna 2021.g. održana Obuka o izradi lokalnih planova socijalne i dječje zaštite i izvještaja o sprovođenju planova socijalne i dječje zaštite.

Navedena obuka je namijenjena predstavnicima jedinica lokalne samouprave koje namjeravaju da razvijaju  lokalne planove socijalne i dječje zaštite i pripremaju izvještaje o njihovom sprovođenju. Obuka je obuhvatila korake u procesu izrade planova i izvještaja i ključne elemente koje lokalni planovi i izvještaji o sprovođenju treba da sadrže, a u skladu sa postojećim propisima u Crnoj Gori.

U važećoj zakonskoj regulativi, Zakonu o lokalnoj samoupravi i Zakonu o socijalnoj i dječjoj zaštiti ne postoji izričita obaveza jedinica lokalne samouprave u vezi sa izradom lokalnih planova u oblasti socijalne i dječje zaštite, ali osnove za izradu lokalnih planova socijalne i dječje zaštite postoje u pravnom okviru Crne Gore. Osnov za donošenje lokalnih planova iz različitih oblasti, pa time i oblasti socijalne i dječje zaštite, nalazi se i u Zakonu o lokalnoj samoupravi po kome jedinica lokalne samouprave, odnosno njena skupština, „donosi planove i programe razvoja za pojedine oblasti” (član 38, stav 4).

Strategija razvoja sistema socijalne i dječje zaštite za period od 2018 do 2022. godine predviđa usvajanje lokalnih planova socijalne i dječje zaštite u svim opštinama. Osim toga, shodno Pravilniku o visini sredstava za razvoj, odnosno finansiranje usluga socijalne i dječje zaštite i kriterijumima za njihovu raspodjelu, jedan od kriterija za raspodjelu sredstava za usluge socijalne i dječje zaštite je i da je usluga utvrđena kao prioritet lokalnim planom socijalne i dječje zaštite.

Na obuci su prikazani nacrti modela za izradu lokalnih planova, kao i izvještaja o sprovođenju lokalnih planova socijalne i dječje zaštite i predstavljeni praktični predlozi na koji način bi opštine trebalo da razvijaju svoje lokalne planove SDZ i pripremaju izvještaje o sprovođenju lokalnog plana SDZ.

U obuci je učestvovalo 26 učesnika: 21 predstavnik iz 14 jedinica lokalnih samouprava (Danilovgrad, Tuzi, Gusinje, Herceg Novi, Budva, Plav, Glavni grad Podgorica, Pljevlja, Bar, Tivat, Kotor, Rožaje, Bijelo Polje, Mojkovac), 1 predstavnik iz Ministarstva ekonomskog razvoja, 2 predstavnika iz Ministarstva finansija i socijalnog staranja i 2 predstavnika iz JU „Centar za pružanje usluga iz oblasti socijalne i dječije zaštite za Opštinu u okviru Glavnog grada – Golubovci“.

Obuku je vodio  Žarko Šunderić, tim lider/ ključni ekspert na projektu Jačanje kapaciteta sistema socijalne i dječje zaštite u Crnoj Gori.