Image Alt

Joint EU

  /  Aktuelnosti   /  Održana obuka Osiguranje kvaliteta usluga socijalne i dječje zaštite na lokalnom nivou i standardi usluga socijalne i dječje zaštite

Održana obuka Osiguranje kvaliteta usluga socijalne i dječje zaštite na lokalnom nivou i standardi usluga socijalne i dječje zaštite

U okviru projekta Jačanje kapaciteta sistema socijalne i dječje zaštite u Crnoj Gori,31. maja i 01. juna 2021.g., održana je obuka Osiguranje kvaliteta usluga socijalne i dječje zaštite na lokalnom nivou i standardi usluga socijalne i dječje zaštite.

Obuka je primarno bila namijenjena zaposlenima u organima jedinica lokalne samouprave u čijoj nadležnosti je i socijalna i dječja zaštita, stručnim radnicima i saradnicima centara za socijalni rad i stručnim radnicima i saradnicima pružalaca usluga socijalne i dječje zaštite (SDZ) – sa fokusom na usluge u zajednici. Takođe, obuka je bila namijenjena i predstavnicima Ministarstva finansija i socijalnog staranja, Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu Crne Gore i Uprave za inspekcijske poslove – Inspekcije socijalne i dječje zaštite.

Cilj obuke bio je unapređenje znanja i kompetencija učesnika u osiguravanju kvaliteta u sistemu SDZ u Crnoj Gori kroz bolje razumijevanje minimalnih standarda usluga SDZ, njihove primjene i praćenja kvaliteta pruženih usluga.

Program je koncipiran u tri cjeline: (1) kontekstualizacija teme tako da se sagleda cjelina i smisao sistema kvaliteta u socijalnoj i dječjoj zaštiti; (2) približavanje ideje standardizacije usluga socijalne i dječje zaštite i načina na koji su usluge standardizovane; (3) omogućavanje kontrole kvaliteta usluga kroz uloge korisnika, pružalaca usluga i funkcionisanje regulatornih mehanizama.

Teme koje su obuhvaćene su: standardi kvaliteta usluga, strukturni i funkcionalni standardi, načini praćenja ispunjenosti standarda kvaliteta i adekvatne primjene relevantnog zakonskog okvira, kriterijumi za uključivanje korisnika, indikatori koji su definisani tako da pokazuju stepen ispunjenosti minimalnih standarda i ocjena zadovoljstva korisnika pruženom uslugom.

Obuka je održana u Hotelu „Ramada“ u Podgorici, uz učešće ukupno 67 učesnika: 5 predstavnika/ca Ministarstva finansija i socijalnog staranja, 4 predstavnika/ca Ministarstva ekonomskog razvoja, 2 predstavnice Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu Crne Gore, 2 predstavnika Uprave za inspekcijske poslove – Odsjek za inspekciju socijalne i dječje zaštite, 14 predstavnika/ce centara za socijalni rad, 13 predstavnika/ca opština, 27 predstavnika/ca pružalaca usluga (javnih ustanova i organizacija civilnog društva: 10 predstavnika/ca dnevnih centara za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju, 7 predstavnika/ca rezidencijalnih ustanova,  9 predstavnika/ca organizacija civilnog društva, 1 predstavnica CKCG).

Obuku je vodio Vladan Jovanović, nezavisni regionalni konsultant u oblasti socijalne zaštite, prava djeteta, ljudskih i manjinskih prava